Podczas synchronizacji prądnicy..

Na rys. 11-17 b przedstawiono schemat przyłączenia synchronos- kopu do sieci wysokiego napięcia. Podczas synchronizacji prądnicy nie włącza się od razu synchronoskopu, aby uniknąć zbyt szybkiego wirowania wskazówki przyrządu. Włącza się go dopiero wówczas, gdy częstotliwość dołączanej prądnicy zbliża się do częstotliwości szyn zbiorczych, do których są przyłączone czynne już jednostki.

Obserwuje się najpierw żarówki fazowe, a gdy powoli zapałają się one i gasną, włącza się dopiero syn- chronoskop. Wszystkie przyrządy pomiarowe służące do synchronizacji umieszcza się zawsze w jednym miejscu nastawni i w ten sposób, aby były widoczne ze wszystkich pól, w których przeprowadzona jest synchronizacja. Stosowane są również zestawy przyrządów synchronizacyjnych umieszczone na wózku przesuwanym do pola prądnicy, która ma być dołączona równolegle. Rys. 11-18 przedstawia sposób rozmieszczenia przyrządów synchronizacji nych na wózku.

W dużych elektrowniach stosowane są często urządzenia do synchronizacji samoczynnej. Urządzenia tego typu sterują samoczynnie regulator synchronizowanego turbozespołu zmieniając w miarę potrzeby jego prędkość obrotową. Po stwierdzeniu synchronizmu urządzenia te dają samoczynnie impuls włączający wyłącznik synchronizowanego turbozespołu.

Urządzenia tego typu są skomplikowane i wymagają starannej konserwacji. Ostatnio wprowadza się znacznie prostszy system łą- czenia prądnicy na sieć zwany samosynchronizacją. Polega on na tym, że włącza się na sieć generator wirujący z prędkością obrotową niezupełnie dokładnie odpowiadającą częstotliwości sieci, ale nie wzbudzony, a następnie włącza się stopniowo wzbudzenie, co powoduje samoczynne wpadniecie w synchronizm dołączanej maszyny.

Zostaw komentarz

Archiwa