Plany kapitalnych remontów

Olbrzymie znaczenie dla wyników pracy elektrowni mają kapitalne remonty maszyn i urządzeń. Dobre jakościowo i szybko przeprowadzane remonty umożliwiają pełne wykorzystanie elektrowni w okresach szczytu jesienno-zimowego, wpływają decydująco na pewność ruchu zakładu, a zatem mają bezpośredni wpływ na wykonywanie i przekraczanie planów produkcyjnych. Właściwe zaplanowanie i przygotowanie kapitalnych remontów ma zasadnicze znaczenie dla jakościowego i terminowego ich wykonania. Należy sobie zdać sprawę ze znaczenia, jakie dla gospodarki narodowej ma skrócenie remontów. Każdy skrócony remont umożliwia dostarczenie większej ilości energii elektrycznej dla przemysłu i rolnictwa, a w skutkach ostatecznych – wyprodukowanie większej ilości dóbr konsumpcyjnych i podniesienie stopy życiowej w naszym kraju.

Modernizacja urządzeń. Niemniejsze znaczenie od przytoczonych wyżej czynników ma unowocześnienie urządzeń elektrowni tzw. modernizacja. Unowocześniając przestarzałe urządzenia elektrowni, podnosząc ich zdolność produkcyjną i sprawność, polepszając higienę i bezpieczeństwo pracy załogi podnosimy pewność ruchu zakładu i przyczyniamy się do wykonania planów produkcyjnych elektrowni i do lepszej pracy zakładów przemysłowych zasilanych przez elektrownię, a ponadto oszczędzamy cenne paliwo. W tej dziedzinie istnieje olbrzymie i wdzięczne pole dla działalności racjonalizatorskiej personelu elektrowni.

W dziedzinie energetyki polskiej postęp techniczny w ostatnim dziesięcioleciu jest szczególnie duży. Wyniki osiągnięte dzięki gospodarce socjalistycznej są tak duże, że nie ma nawet płaszczyzny porównawczej z wynikami Polski kapitalistycznej sprzed roku 1939. Największa elektrownia Polski przedwrześniowej nie osiągała mocy 100 MW, a zakładów o mocy ponad 50 MW było zaledwie kilka. Ciśnienie pary wynosiło przeważnie kilkanaście atmosfer, a ciśnienie 30 at należało do szczytowych. Największa jednostka turbinowa, których było również tylko kilka, miała moc 35 MW, przeważnie instalowano turbiny o mocy ok, 10 MW i mniejsze. Odpowiednio do niskich parametrów i zacofania technicznego elektrowni przed- wrześniowych jednostkowe zużycie węgla było wysokie i przekraczało niejednokrotnie 1 kg węgla na 1 kWh.

Obecnie buduje się u nas elektrownie o mocy zainstalowanej rzędu 400 MW z jednostkami turbinowymi po 100 MW. Ciśnienie pary w kotłach pracujących już obecnie wynosi 110 atn, a zużycie węgla umownego wynosi ok. 0,5 kg na kWh.

Zostaw komentarz

Archiwa