Oględziny transformatorów

Celem oględzin transformatora jest dostatecznie wczesne wykrycie drobnych nawet niedokładności w jego pracy, które mogłyby doprowadzić do uszkodzeń transformatora i przerw w pracy.

W elektrowniach i stacjach transformatorowych ze stałą obsługą wskazania najważniejszych przyrządów pomiarowych zapisuje się co godzinę do „dziennika ruchu’1 stacji oględziny głównych transformatorów wykonuje się raz na dobę, przy czym raz w tygodniu w nocy, aby stwierdzić ewentualne świetlenie izolatorów przepustowych oględziny ważnych transformatorów wykonuje się dwa razy w tygodniu, a transformatorów mniej ważnych – raz w tygodniu, przy czym przynajmniej 1 raz w miesiącu w nocy.

W stacjach z dyżurem domowym wskazania przyrządów pomiarowych zapisuje się przynajmniej 2 razy na dobę, z czego jeden raz w okresie obciążenia szczytowego. Oględziny transformatorów wykonuje się przynajmniej raz na tydzień, przy czym raz w miesiącu w nocy.

Przy oględzinach transformatora sprawdza się przede wszystkim temperaturę oleju wykazywaną przez termometr. Po odczytaniu temperatury należy ją porównać z zapiskami z poprzednich

Oględzin. Kontrolę temperatury oleju i wnioski, jakie należy wyciągać z odczytów temperatur, omówimy poniżej. Następnie stwierdza się poziom oleju i jego zabarwienie. Po stwierdzeniu zbyt niskiego poziomu oleju w konserwatorze konieczne jest natychmiastowe dolanie przy zachowaniu odnośnych wskazań dotyczących dopełniania oleju (pkt 9.6). Przy sprawdzaniu poziomu oleju należy dokładnie zbadać, czy nie ma śladów wyciekania oleju z kadzi. Jeżeli przy oględzinach stwierdzimy, że olej zniknął całkowicie z konserwatora lub też silnie ściemniał albo, że w szkle olejowskazu pojawiła się woda lub szlam, to konieczne jest natychmiastowe wyłączenie transformatora.

Zostaw komentarz

Archiwa