Oględziny transformatora

Jeżeli przy oględzinach wykonanych tuż po sygnale stwierdzimy barwne gazy w przekaźniku, temperatura oleju wzrosła lub jeśli zmienił się znacznie dźwięk transformatora, to konieczne jest natychmiastowe wyłączenie transformatora z ruchu. Jeżeli gazy są bezbarwne, a zachowanie transformatora normalne, należy sprawdzić, czy gazy są palne. W tym celu otwiera się kurek probierczy przekaźnika i z boku przysuwa zapaloną zapałkę. Umieszczenie jej nad otworem kurka może spowodować zgaszenie przez silny strumień gazu. Po stwierdzeniu, że gazy są palne, należy transformator natychmiast wyłączyć. Jak powiedzieliśmy, należy przy tych oględzinach sprawdzić poziom oleju w olejowskazie konserwatora. Jeżeli olej jest niewidoczny, zrozumiała jest przyczyna zadziałania sygnału. Jeżeli obniżenie się poziomu oleju nie jest spowodowane nagłym znacznym obniżeniem temperatury, to należy transformator wyłączyć, gdyż obniżenie poziomu oleju zostało widocznie spowodowane nieszczelnościami.

Jeżeli wyłączniki transformatora otwierają się na skutek działania przekaźnika gazowego, lecz bez uprzedniego sygnału alarmowego, a oględziny wykażą brak gazu w przekaźniku gazowym, to należy sprawdzić oporność izolacji uzwojeń i prawidłowość działania górnego pływaka. Jeżeli’ działa on prawidłowo, można transformator włączyć do pracy, gdyż podobne wyłączenia zdarzają się przy silnych zwarciach w sieci.

Należy jeszcze podkreślić, że po każdym zadziałaniu przekaźnika gazowego, które nie jest spowodowane znacznym obniżeniem się poziomu oleju lub wydzieleniem się baniek powietrza należy natychmiast pobrać próbki oleju i sprawdzić punkt jego zapłonu. Jeżeli temperatura zapłonu oleju jest niższa więcej niż o 5 °C od temperatury zapłonu świeżego oleju, wskazuje to na rozpoczynanie się wewnętrznego uszkodzenia w transformatorze i wówczas należy go wyłączyć i poddać dokładnej rewizji wewnętrznej.

Zostaw komentarz

Archiwa