Oględziny transformatorów – dalszy opis

W dalszym ciągu oględzin sprawdzamy izolatory przepustowe: stan ich zanieczyszczenia, istnienie ewentualnych rys czy też śladów wyładowań. Jeżeli zaobserwuje się znaczniejsze rysy, a zwłaszcza pęknięcia, należy natychmiast wyłączyć transformator. Podobnie, jeśli stwierdzi się nienormalnie silne i nierównomierne brzęczenie transformatora, a zwłaszcza trzaski lub bulgotanie wewnątrz kadzi, należy transformator wyłączyć z pracy, gdyż świadczy to o obluzowaniu uzwojeń lub innych części wewnętrznych. W dalszym ciągu oględzin sprawdza się stan błony zaworu wydmuchowego. Jeżeli błona uległa rozerwaniu, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie transformatora z pracy.

Jeśli transformator posiada chłodzenie wodne, to przy oględzinach należy sprawdzić, czy w wodzie wypływającej z chłodnic nie ma śladów oleju. Jeżeli są, należy wyłączyć transformator, wypuścić wodę z chłodnic i dopiero wtedy zatrzymać pompę olejową. W ten sposób zapobiegamy dostawaniu się wody do oleju. W tej samej kolejności postępujemy przy stwierdzeniu, że ciśnienie oleju jest niższe od ciśnienia wody chłodzącej. Ciśnienie oleju powinno być zawrsze o 1 do 1,5 at wyższe od ciśnienia wody. Przy oględzinach sprawdzamy zawsze temperaturę oleju i wody przed i za chłodnicą i porównujemy je z zapiskami z poprzednich oględzin. Zwiększenie się różnicy temperatur między wodą i olejem za chłodnicą przy jednakowym obciążeniu transformatora wskazuje na zanieczyszczenie chłodnicy. Przepisy zalecają, aby już przy wzroście różnicy temperatur o 5 °C oczyścić chłodnicę. W żadnym przypadku nie wolno dopuścić do zwiększenia różnicy temperatur o 10 °C w stosunku do stanu przy oczyszczonej chłodnicy.

Zostaw komentarz

Archiwa