Obsługa i konserwacja przetwornicy

W czasie pracy przetwornicy konieczna jest stała kontrola jej obciążenia za pomocą amperomierza zainstalowanego w nastawni. Obsługa i konserwacja komutatora i szczotek jest taka sama jak opisana w § 12.2 przy omawianiu wzbudnic. Duże znaczenie dla pracy przetwornicy ma należyte utrzymanie łożysk. Poziom oleju w łożyskach samosmarowych powinien być o ok. 10 mm niżej czopa.

Pierścienie smarownicze powinny się obracać z równomierną prędkością przy zbyt malej prędkości smarowanie jest niedostateczne, a zbyt duża prędkość wskazuje na małą ilość oleju w łożyskach. Temperaturę łożysk sprawdzamy zwykle dotykiem.

Jednym z podstawowych zadań obsługi jest stałe utrzymywanie w czystości silnika i prądnicy. Przed uruchomieniem należy ze środka maszyn wydmuchać pył przy pomocy dwuchawy ręcznej, a resztę pyłu usunąć pędzlem lub szczotką. Komutator czyścimy szmatą zwilżoną w benzynie. Izolacja między wycinkami komutatora powinna być wgłębiona ok. 1 mm pod powierzchnią komutatora. Przy ścieraniu się komutatora w normalnej pracy izolacja zaczyna się równać z powierzchnią komutatora i wtedy należy izolację wyskrobać przy pomocy narzędzia przedstawionego na rys. 14-4. Grubość skrobaka musi odpowiadać grubości izolacji. Nieduże nierówności komutatora wygładzamy w czasie pracy prądnicy przy pomocy drobnoziarnistego papieru ściernego, dociskając go kawałkiem drewna dopasowanym do gładzonej powierzchni (rys. 14-5). Większe nierówności usuwamy przez przetoczenie komutatora. Szczotki muszą być dobrze dopasowane do obsad. Luz między szczotką i obsadą powinien wynosić ok. 0,1 mm. Odległość obsad od powierzchni komutatora powinna wynosić ok. 3 mm. Szczotki muszą mieć krzywiznę odpowiadającą powierzchni komutatora. Krzywiznę tę tworzy się przez docieranie szczotki. Dla dotarcia szczotki podkłada się pod nią drobny papier ścierny i przeciąga go po obwodzie komutatora tak długo, aż otrzyma się dobrze przylegającą powierzchnię szczotki (rys. 14-6).

– 1. ,Do czego stosujemy prąd stały w elektrowniach?

– 2. Do czego służy ładownica podwójna? (wyjaśnić na prostym układzie prądu stałego).

– 3. Dlaczego stosujemy obecnie 220 V jako napięcie prądu stałego w elektrowniach?

– 4. Jakie wymagania są stawiane przez przepisy w odniesieniu do pomieszczeń akumulatorni?

– 5. Jakie są główne zadania obsługi baterii akumulatorni?

– 6. Na czym polega konserwacja przetwornicy do ładowania baterii akumulatorów?

Zostaw komentarz

Archiwa