Obsługa i konserwacja akumulatorów

Do zadań pracowników obsługujących baterie akumulatorów należy przede wszystkim kontrola napięcia całej baterii. W miarę wyładowywania spada napięcie na każdym ogniwie, wywołując konieczność włączania coraz większej liczby ogniw.

Przy wyładowaniu ogniw zmniejsza się również ciężar właściwy elektrolitu i dlatego należy sprawdzać ciężar właściwy w czasie pracy baterii. Zmiany ciężaru właściwego elektrolitu wskazują zmiany stanu naładowania baterii. Wielkości tych zmian zależą od ilości elektrolitu przypadającej na jednostkę pojemności ogniwa- akumulatorowego i od temperatury. Przeto dla oceny stanu naładowania baterii należy posługiwać się instrukcją dostawcy baterii określającej m. in. wartości gęstości elektrolitu w różnych stanach wyładowania baterii. Dla orientacji podaje się graniczne wartości gęstości elektrolitu pewnej baterii stacyjnej: stan naładowania 1.23 G/cm:f, stan wyładowania 1,14 G/cm przy temperaturze elektrolitu około 25 °C.

Przed ładowaniem baterii konieczne są oględziny zewnętrznt- polegające na sprawdzeniu połączeń między ogniwami, szczelności naczyń oraz ilości osadu w naczyniach. Następnie sprawdza si.ę ciężar właściwy elektrolitu, napięcie na poszczególnych ogniwach oraz poziom elektrolitu w naczyniach. Poziom ten powinien być o ok. 15 mm wyższy od górnej krawędzi płyt. Jeżeli poziom jest zbyt niski, należy dolać wody destylowanej, aby uzupełnić wodę, która wyparowała. Przy końcu ładowania sprawdza się ponownie ciężar właściwy elektrolitu we wszystkich ogniwach. Jeżeli W niektórych ogniwach ciężar właściwy jest za duży, należy usunąć część elektrolitu i uzupełnić naczynie wodą destylowaną. W czasie ładowania baterii należy również sprawdzać temperaturę elektrolitu. Jeżeli w pewnych ogniwach temperatura w czasie ładowania wzrasta więcej niż w pozostałych, a przy tym napięcie na tych ogniwach i ciężar elektrolitu są niższe niż w innych, to należy je wyłączyć z ładowania i sprawdzić, czy nie nastąpiło zwarcie płyt. Temperatura elektrolitu w czasie ładowania nie powinna przekroczyć + 40 °C.

Baterie pracujące według sposobu stałego podładowywania należy wyładować raz na miesiąc, a następnie naładować. Jeśli bateria pracuje według sposobu „okresowe ładowanie i stałe wyładowanie“, w celu zapewnienia całkowitego naładowania płyt wszystkich ogniw baterii1 należy przeprowadzać raz na trzy miesiące ładowanie tzw. wyrównawcze, polegające na dłuższym ładowaniu baterii.

Remont baterii akumulatorów wykonuje się systematycznie w czasie normalnej pracy przez usuwanie uszkodzeń stwierdzonych w poszczególnych ogniwach baterii.

Zostaw komentarz

Archiwa