Łożyska toczone

Zużycie smarów w łożyskach ślizgowych zależy od rodzaju łożysk, ich stanu, od wielkości silnika i rodzaju jego pracy. W tabl. 10-3 zamieszczono orientacyjne zużycie smarów w zależności od mocy silnika, przy czym podane liczby dotyczą stale pracujących silników przy dobrym stanie łożysk.

Przeciętnie co 4 miesiące należy wymienić olej w łożyskach silników stale pracujących. Przy wymianie oleju przemywa się łożysko ślizgowe naftą, przedmuchuje ręczną dmuchawką oraz przepłukuje olejem, w miarę możności takim samym, jakim ma być napełnione łożysko. Przy dobrze utrzymanych łożyskach dolewa się olej do łożysk silników stale pracujących co 3 do 6 dni.

Łożyska toczne uzupełnia się specjalnym smarem stałym wymienianym w dłuższych odstępach czasu. Przybliżone zużycie roczne smaru na jeden silnik stale pracujący zamieszczono w tabl. 10-4 w zależności od mocy silnika.

Łożyska toczne przemywa się benzyną. Smarem napełnia się nieco ponad połowę przestrzeni łożyska. Zanieczyszczenie łożysk tocznych pochodzi najczęściej z nieszczelności. Łożyska te uszczelniamy przeważnie krążkami z dobrego, nie strzępiącego się filcu, dostosowanymi do średnicy wału oraz do średnicy rowka w osłonie łożyska. Przed założeniem należy uszczelnienie “nasycić gorącym olejem. Terminy wymiany smarów zależą od warunków pracy silnika, np. od czystości powietrza i temperatury otoczenia, od jakości smaru i stanu łożysk. Przeciętnie czas pracy smaru w łożyskach kulkowych wynosi 3000 godzin, w łożyskach rolkowych sztywnych – 2000 godzin, a w łożyskach rolkowych wahliwych – 1500 godzin.

Do rozruszników wodnych, aby utrzymywać poziom na stałej wysokości, należy w czasie postoju silników dolewać wodę. Braki uzupełnia się czystą wodą lub roztworem sody w wodzie. Należy dbać o to, aby gęstość roztworu w rozruszniku wynosiła 1,0 do 1,2 g/cm3. Do sprawdzania gęstości roztworu używamy areometru. Jeżeli rozrusznik wodny znajduje się w nie ogrzewanym pomieszczeniu, należy dbać o to, aby woda w nim nie zamarzła. W tym celu dodajemy do wody gliceryny i wówczas mieszanina o zawartości 30% gliceryny zamarza dopiero przy – 11 °C, a przy zawartości 50% gliceryny przy – 26 °C. Styki rozruszników piwinny być czyste. Przy pomocy papieru ściernego usuwamy z nich wodorotlenki, które powstają pod działaniem iskier.

Zostaw komentarz

Archiwa