Główna rewizja cz. II

Miejsca te należy dokładnie oczyścić, przedmuchać powietrzem, po- lakierować i uszczelnić wbijając mosiężne blaszki. Szczelność blach sprawdzamy nożem w kilku miejscach. Plamy o zmienionej barwie blach wskazują na miejscowe przegrzanie rdzenia, co należy dokładniej zbadać. Luźne kliny powinno się uszczelnić. Czoła zezwo- jów nie powinny mieć miejsc z uszkodzoną powłoką lakierowaną i muszą być dobrze zamocowane. W razie potrzeby lakieruje się je i umacnia. Pomiar oporności izolacji wykonuje się na początku i końcu głównej rewizji. Na rys. 10-2 przedstawiono schemat do pomiaru oporności izolacji uzwojeń stojana przy pomocy miernika izolacyjności. Jeden z zacisków miernika łączy się z badanym uzwojeniem, a drugi z kadłubem silnika. Przewody łączące miernik z silnikiem powinny mieć bardzo dobrą izolację, gdyż przewody w złej izolacji leżące na ziemi dają nieprawidłowe wyniki pomiarów. Naj mniejsze dopuszczalne oporności izolacji uzwojeń silnika są zamieszczone w tabl. 10-1. Oporność izolacji uzwojeń stojana mierzymy zwykle razem z opornością kabla zasilającego silnik. Jeśli oporności izolacji okażą się zbyt małe, należy odłączyć kabel od zacisków silnika i zmierzyć oddzielnie oporność izolacji silnika, oddzielnie zaś oporność izolacji kabla.

– Rewizja wirnika. Przeprowadza się ją podobnie jak rewizję stojana z tym, że szczególną uwagę należy zwrócić na czołowe połączenia prętów. Ponadto sprawdza się dokładnie komutator lub pierścienie ślizgowe, które zależnie od wielkości nierówności na ich powierzchni należy przeszlifować i wypolerować, a jeśli nierówności przekraczają 0,5 mm, nawet przetoczyć.

– Rewizja łożysk. Wszystkie łożyska należy rozebrać, przemyć i dokładnie obejrzeć. Jeśli pomiary szczeliny wykazują zużycie łożysk lub jeżeli zauważy się uszkodzenie łożyska, to należy łożyska toczne wymienić, a panewki łożysk ślizgowych wymienić lub wylać metalem łożyskowym. Po dopasowaniu łożysk składa się je z powrotem.

– Rewizja urządzeń rozruchowych i regulacyjnych. Należy dokładnie zbadać stan wszelkich styków i usunąć ich niedomagania.

Rewizja urządzenia chłodzącego wykonywana jest przy silnikach o chłodzeniu powietrzem doprowadzanym rurociągami z zewnątrz lub też powietrzem krążącym w obiegu zamkniętym. Przy rewizji należy dokładnie sprawdzić rurociągi, klapy, zasuwy i filtry powietrzne, oczyścić je z brudu, rdzy i wilgoci, a części zardzewiałe pomalować.

– Składanie silnika. Przed składaniem należy sprawdzić, czy wewnątrz silnika nie ma obcych przedmiotów, które mogły tam zostać przez nieuwagę. Szczelina powietrzna na różnych stronach obwodu nie powinna się różnić więcej niż o 5%. Należy zwrócić uwagę na dobre uszczelnienie łożysk. Przed zamknięciem silnika należy go przedmuchać.

Zostaw komentarz

Archiwa