Okresowe rewizje silników

Okresowe rewizje i remonty silników elektrycznych wykonują pracownicy oddziału elektrycznego elektrowni. Każdy pracujący silnik powinien być poddawany okresowym rewizjom, a mianowicie:

– a) malej rewizji – co 6 miesięcy, a jeśli pracuje w zapylonym pomieszczeniu – co 3 miesiące,

– b) głównej rewizji – raz na rok.

Dla przeprowadzenia małej rewizji silnik jest odłączony od sieci zasilającej, ale pozostaje na swoim fundamencie, natomiast dla głównej rewizji silnik jest zwykle zdejmowany z fundamentu i oddawany do warsztatu remontowego. Po przeprowadzeniu malej rewizji silnika wykonuje się odpowiednie zapiski w dzienniku przeglądów i remontów, a po wykonaniu głównej rewizji spisuje się protokół z odbioru silnika z rewizji.

Przy małej rewizji silnika dokonuje się zewnętrznych oględzin i oczyszczenia silnika i rozrusznika bez rozbierania ich – chyba w wypadku, jeśli oględziny wykażą, że jest to konieczne – dokonuje się pomiarów szczeliny powietrznej między stojanem i wirnikiem, przemycia łożysk ślizgowych i zalania ich nowym olejem, oczyszczenia filtrów powietrznych, badania stanu pierścieni ślizgowych, komutatora, szczotek z obsadami i trzymadłami oraz wirnika, sprawdzania stanu rozrusznika, opornika regulacyjnego i wyłącznika na dopływie, pomiarów oporności izolacji uzwojeń silnika oraz instalacji silnika, poczynając od wyłącznika na dopływie i wreszcie próbnego uruchomienia silnika.

Zostaw komentarz

Archiwa