Bezpieczniki instalacyjne

W instalacjach oświetlenia elektrycznego, jak również dla zabezpieczenia silników niezbyt wielkich mocy stosuje się najczęściej bezpieczniki’ tzw. instalacyjne. Przekrój takiego bezpiecznika przedstawiono na rys. 26-3. Bezpiecznik składa się z gniazda bezpiecznikowego 1 z wstawką stykową 4 oraz z główki 2, służącej do przykręcenia wkładki topikowej 3. Typy produkowanych obecnie bezpieczników instalacyjnych zamieszczono w tabl. 26-1.

Różne wykonania gniazd bezpiecznikowych przedstawiono na rys, 26-4 i 26-5. W dolnej części gniazda wkręcona jest wstawka Wyłącznik może być wyposażony w elektromagnetyczny napęd zdalny o budowie podobnej, jak to opisano w § 15.3. Napęd ten, przedstawiony schematycznie na rys. 26-11, umożliwia zdalne włączanie wyłącznika za pomocą przycisku. Ze względu na duży pobór prądu przez napęd elektromagnetyczny zasilany on jest z oddzielnego obwodu sterowanego specjalnym dodatkowym stycznikiem (12).

Wyłączniki zapadkowe suche wykonywane są również na mniejsze natężenia prądu. Dostarcza się je zwykle bez osłon, do wbudowania do ce- lek rozdzielni szafkowych. Mogą one być również wyposażone w osłony blaszane. Czasem stosuje się do wyłączników zapadkowych niskiego napięcia również napędy zdalne silnikowe. Wyłączniki zapadkowe buduje się też jako olejowe. Są one z reguły okapturzone.

Zostaw komentarz

Archiwa