Instalacje obwodów wtórnych i pomocniczych – dalszy opis

Przy prowadzeniu przewodów obwodów wtórnych należy dbać o należytą izolaicję przewodów od tablicy i osłon przyrządów, o przejrzyste ich ułożenie w sposób zapobiegający drganiom. Przewody prowadzi się z przodu lub na tylnej powierzchni tablicy w zależności od wykonania i sposobu umocowania zastosowanych przyrządów. Na tablicach przyrządów pomiarowych wskazujących prowadzi się orzewody zawsze po tylnej stronie, natomiast na tablicach przekaźnikowych i licznikowych przyrządy nabudowuje się często na tablicę, a przewody prowadzi się od przodu.

Read the rest of this entry »

Rodzaje przewodów stosowanych w instalacjach cz. II

Przewód ogumowany składa się z żyły miedzianej lub aluminiowej, wykonanej jako drut lub linka, pokrytej dwuwarstwową powłoką gumową owiniętą taśmą nagumowaną i oplecioną nasyconym materiałem włóknistym. Przewody te są wykonywane na napięcie znamionowe 750 V i posiadają przekroje znamionowe: DG – 1 -H 10 mm- ADG – 2,510 mm2, LG – 1 -f- 1000 mm2 ALG 16 -f- 300 mm2

Read the rest of this entry »

Nastawnia elektryczna cz. II

Dla Unii 110 kV przepisy nakazują stosowanie amperomierzy w każdej fazie stosuje się wówczas często amperomierze, zawierające trzy systemy pomiarowe w jednej obudowie. Natomiast dla linii niższych napięć stosowanie waromierzy i watomierzy okazuje się często zbędne i wystarcza tylko jeden amperomierz. Pole 1 jest odwzorowaniem strony 30 kV transformatora sprzęgłowego 30/110 kV w dolnej części umieszczono tu zestaw przycisków i lampek do sterowania i sygnalizacji położenia przełącznika zaczepów tego transformatora. W polu 2 umieszczono odwzorowanie transformatora 30/6 kV do zasilania rezerwowego potrzeb własnych. Pola 6 i 13 przeznaczone są dla prądnic w blokach. Umieszczono tu następujące przyrządy pomiarowe: w najwyższym rzędzie amperomierz i woltomierz dla strony 30 kV transformatora blokowego niższe dwa rzędy zawierają przyrządy dla prądnicy: watomierz, woltomierz, waromierz i trzy amperomierze w dolnym rzędzie znajduje się amperomierz i woltomierz dla obwodu wzbudnicy oraz amperomierz dla odgałęzienia do zasilania potrzeb własnych. Powyższy zestaw przyrządów pomiarowych należy traktować jedynie jako przykład w zależności od potrzeb mogą być stosowane bogatsze lub skromniejsze zestawy.

Read the rest of this entry »

Typowe konstrukcje dławików

Rozróżniamy dławiki suche i olejowe. Dławiki olejowe stosuje się dla napięć powyżej 35 kV i wykonuje jako napowietrzne. Dławiki suche wykonuje się tylko dla ustawienia w budynkach. W dalszym ciągu zajmiemy się tylko dławikami suchymi jako częściej stosowanymi w elektrowniach. Do izolacji międzyzwojowej stosuje się w dławikach suchych: beton, porcelanę lub drewno nasycone olejem.

Read the rest of this entry »

Bezpieczniki wysokiego napięcia – kontynuacja

W bezpieczniku powinno nastąpić zgaszenie łuku powstałego przy przerywaniu prądu zwarciowego bez uszkodzenia rury ochronnej i podstawy bezpiecznika. W zależności od budowy bezpieczniki posiadają różną zdolność wyłączania zwarć i dlatego dla scharakteryzowania bezpiecznika nie wystarczy podanie jego prądu i napięcia znamionowego, a konieczne jest podanie największego prądu wyłączalnego w kA lub największej mocy wyłączalnej w MVA. Bezpieczniki z topikiem w postaci drutu umieszczonego w otwartej rurze porcelanowej mają bardzo małą moc wyłączalną (do 5 MVA przy 5 kV).

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. III

Napędy silnikowe dobrze spełniają swe zadania, pracują szybko i pewnie, nie zajmują wiele miejsca. Napędy te są jednak bardzo złożone, wymagają starannej obsługi i pieczołowitej konserwacji, a niekonserwowane łatwo zawodzą, szczególnie w rozdzielniach napowietrznych.

Read the rest of this entry »

Napędy wyłączników cz. II

Dla łączników pozbawionych zamka stosuje się napędy powietrz- iłania takiego napędu przedstawia rys. 15-21. Napęd składa się z dwóch cylindrów 1 i 2, w których poruszają się tłoki 3 i 4 połączone tło- czyskiem 5 sprzęgniętym z dźwignią napędu 6. Powietrze doprowadzone jest do cylindrów za pośrednictwem trój drogowych zaworów sterowniczych 7 i S uruchamianych zdalnie elektromagnesami 9 i 10. Zawory te odcinając dopływ powietrza do cylindrów łączą je równocześnie z atmosferą.

Read the rest of this entry »

Styki – dalszy opis

Kształt powierzchni styku należy tak dobierać, aby uzyskać łatwo odprowadzanie ciepła wytworzonego przy przepływie prądu roboczego. Przepływ prądu zwarciowego przez styki o znacznej oporności przejścia powoduje nieraz tak duże wydzielanie się ciepła, że metal może ulec stopieniu, a powierzchnie stykowe mogą spoić się ze sobą. Jest to bardzo niebezpieczne dla styków łączeniowych, gdyż w takim przypadku łącznik nie mógłby przerwać obwodu prądowego.

Read the rest of this entry »

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe transformatorów cz. II

Na przeciążenie transformatora reaguje przekaźnik nadmiarowo- -prądowy 1 (rys. 13-16), włączony w jedną fazę. Sygnalizuje on przeciążenia transformatora za pośrednictwem przekaźnika zwłocz- nego 2, nastawionego na czas działania dłuższy od zwłoki czasowej zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego, co ma na celu uniknięcie działania sygnalizacji w przypadkach zwarć.

Read the rest of this entry »

Praca prądnicy przy zmianach napięcia i przy asymetrii obciążeń

Moc turboprądnicy nie ulega zmianie przy zmianach napięcia roboczego w granicach + 5%. Tak więc prądnica może trwale pracować przy napięciu równym 105% napięcia znamionowego z tym jednak, że wtedy może być obciążona tylko prądem równym 95% wartości prądu znamionowego. Dopuszczalna jest również trwała praca prądnicy przy napięciu równym 95% napięcia znamionowego i prądzie równym 105% prądu znamionowego.

Read the rest of this entry »