Najlepszy i najtańszy materiał na dach – blachy ocynkowane

Najtańszym rozwiązaniem na pokrycia dachowe są blachy ocynkowane . To uniwersalne rozwiązanie, można je dopasować na dach nawet o najbardziej zróżnicowanym kształcie. Zresztą blachy ocynkowane znajdują swoje zastosowanie nie tylko przy budowie domów. Na szeroką skalę wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym. Read the rest of this entry »

Zalety i wady – blachy zimnowalcowane

Stal na ogromną skalę wykorzystywana jest nie tylko w architekturze. Znajduje swoje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, energetyce, kopalnictwie czy w stoczniach. Wśród materiałów wykonanych ze stali wyróżnić można blachy zimnowalcowane. Zazwyczaj wytwarzane są w hutach. Można je nabyć jako produkty katalogowe- gotowe o określonych wymiarach oraz formatach. Read the rest of this entry »

Blachy grube- sposób produkcji i zastosowanie

Stal, z której powstają blachy grube została wynaleziona ponad 100 lat temu. Na dobrą sprawę w architekturze swoje zastosowanie znalazła dopiero przed kilkudziesięciu laty. W polskiej architekturze stal na większą skalę pojawiła się w latach 90-tych ubiegłego wieku. Produkty stalowe wykazują niezwykle wysokim poziom anty-korozyjności. Read the rest of this entry »

Najlepsze narzędzia do Cięcia blachy

Blacho-dachówka bądź blacha nigdy nie jest dopasowana w 100 % do kształtu dachu. Im bardziej komplikowana bryła tym więcej docinek. By cięcia blachy były jak najbardziej precyzyjne powinny być wykorzystane do tego sprawne i precyzyjne narzędzia. W tym celu można sięgnąć pod nożyce elektryczne bądź akumulatorowe. Read the rest of this entry »

Blachy gorącowalcowane zastosowanie w przemyśle

Blachy gorącowalcowane mają szerokie zastosowanie. Stosuje się je przede wszystkim w przemyśle maszynowym, budownictwie oraz energetyce. W sprzedaży dostępne są blachy gorącowalcowane w arkuszach bądź kręgach. Można je zamawiać bezpośrednio w hutach bądź zamawiać u pośredników sprowadzających je z innych krajów Unii Europejskiej. Read the rest of this entry »

Blachy trapezowe w nowoczesnym budownictwie

Budowa domu może pochłoną niemały kapitał. Nic więc dziwnego, że wielu inwestorów decyduje się na blachy trapezowe. Jest to jedna z najtańszych metod pokrycia dachu. Składa się przede wszystkim z rdzenia metalowego o grubości mniej więcej 1 mm. Zwykle powleczona jest specjalną warstwą ochronną z nałożoną już odpowiednią barwą. Read the rest of this entry »

Kontrola i konserwacja bezpieczników i wyłączników samoczynnych

Wszystkie wkładki topikowe stosowane w instalacjach powinny być kalibrowane i posiadać wyraźne oznaczenie prądu znamionowego. Stosowanie wkładek topikowych odrutowanych jest wzbronione. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń instalacji, przegrzania przewodów, a nawet pożaru. W codziennych obchodach kontrolnych należy sprawdzać, czy we wszystkich gniazdkach bezpiecznikowych zastosowano właściwe wkładki i czy nie są one odrutowane. W razie stwierdzenia takiego faktu należy niewłaściwe wkładki natychmiast wymienić. Podczas obchodów kontrolnych należy również sprawdzać dotykiem, czy główki bezpiecznikowe nie są zbyt nagrzane, a w razie stwierdzenia zbyt wysokiej temperatury należy zbadać przyczynę nagrzania, którą jest przeważnie przeciążenie obwodu.

Read the rest of this entry »

Wymagania stawiane dławikom i ich dane znamionowe

– Dławiki przeciwzwarciowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– 1) uzwojenia dławika powinno wytrzymywać dynamiczne działania prądów zwarciowych

Read the rest of this entry »

Podczas synchronizacji prądnicy..

Na rys. 11-17 b przedstawiono schemat przyłączenia synchronos- kopu do sieci wysokiego napięcia. Podczas synchronizacji prądnicy nie włącza się od razu synchronoskopu, aby uniknąć zbyt szybkiego wirowania wskazówki przyrządu. Włącza się go dopiero wówczas, gdy częstotliwość dołączanej prądnicy zbliża się do częstotliwości szyn zbiorczych, do których są przyłączone czynne już jednostki.

Read the rest of this entry »

Zastosowanie bezpieczników

Bezpieczniki otwarte mogą być zastosowane do zabezpieczenia transformatorów o niewielkich mocach w kioskach sieciowych. Natomiast bezpieczniki wielkich mocy stosowane są szeroko do zabezpieczenia przeciwzwarciowego transformatorów, silników, linii napowietrznych i kablowych nawet w urządzeniach rozdzielczych, w których występują stosunkowo znaczne moce zwarciowe. Jak wspomniano poprzednio (p. rys. 15-36!, bezpieczniki ograniczają największą wartość chwilową prądu zwarciowego i na skutek tego jego działanie termiczne, a nawet w pewnym stopniu i dynamiczne. Pozwala to dobierać kable, przekładniki prądowe, szyny zbiorcze i inne elementy wiodące prąd w sposób oszczędniejszy, gdyż nie trzeba się liczyć z nagrzaniem ich przez prądy zwarciowe. Ograniczenie prądu zwarciowego, przez bezpiecznik jest tym skuteczniejsze, im niższy jest prąd znamionowy bezpiecznika i im wyższy jest prąd zwarciowy. Np. przy prądzie zwarciowym 40 kA wkładka topikowa 100 A przepuści prąd 24,5 kA, a wkładka topikowa 5 A tylko 2 kA, natomiast przy prądzie zwarciowym 10 kA wkładka 100-amperowa nie zredukuje wcale prądu zwarciowego, a wkładka 5-amperowa przepuści 1,3 kA. Wynika z tego, że zastosowanie bezpieczników topikowych do zabezpieczenia zwarciowego jest celowe przy małych odbiorach w rozdzielniach o znacznych prądach zwarciowych, natomiast mija się z celem przy dużych odbiorach z rozdzielni o niewielkich prądach zwarciowych.

Read the rest of this entry »