Zadania uziemień roboczych

Uziemieniem roboczym nazywamy połączenie z uziomem pewnych punktów obwodu elektrycznego, wynikające z potrzeb ruchu elektrycznego. Do uziemień roboczych zaliczamy:

– 1) uziemienie punktu gwiazdowego prądnic trójfazowych,

– 2) uziemienie przez dławiki lub bezpośrednio punktu gwiazdowego uzwojeń wysokiego napięcia transformatorów,

– 3) uziemienie punktu gwiazdowego uzwojeń niskiego napięcia w transformatorach obniżających,

– 4) uziemienie jednego punktu obwodu niskiego napięcia przekład- ników napięciowych.

Transformatory trójfazowe zasilające sieci elektryczne mają bardzo często uzwojenia łączone w gwiazdę, przy czym punkt gwiazdowy może być uziemiony lub też izolowany względem ziemi. Jeśli punkt gwiazdowy jest uziemiony, to zwarcie z ziemią jednego z przewodów sieci powoduje zwarcie jednej fazy uzwojenia transformatora. Prąd zwarciowy działa na odpowiednie zabezpieczenia wyłączające natychmiast uszkodzony odcinek sieci. Jeśli punkt gwiazdowy transformatora nie jest uziemiony, to doziemie- nie w sieci nie powoduje zwarcia jednobiegunowego transformatora zasilającego tę sieć. Prąd ziemnozwarciowy jest znacznie mniejszy od prądu występującego w przypadku uziemienia punktu gwiazdowego transformatora i dlatego nie jest on wyłączany przez urządzenia zabezpieczające przeciwzwareiowe. Sieć może przez dłuższy czas pracować ze zwarciem doziemnym, co jednak jest niebezpieczne, gdyż przy nieregularnym paleniu się luku ziemnozwarciowego następuje przerwane zwarcie powodujące powstawanie przepięć w sieci. Aby uniknąć przepięć ziemnozwarciowych, stosuje się kompensację prądu ziemnozwarciowego w sieciach z izolowanym punktem zerowym, której zasady wyjaśniamy poniżej.

Zostaw komentarz

Archiwa