Wyłączniki – dalszy opis

Przebieg otwierania wyłącznika. Otwieranie wyłącznika polega na zgaszeniu łuku elektrycznego powstającego między rozwierającymi się zestykami wyłącznika. Wykorzystuje się tu przebieg sinusoidalnej zmienności natężenia prądu w łuku, starając się utrudnić ponowne zapalenie się łuku po jego chwilowym zgaśnięciu przy przejściu prądu przez wartość zerową. W nowoczesnych wyłącznikach łuk gaśnie pod wpływem działania gasiwa po kilku półokresach. Zbyt szybkie zgaszenie łuku nie jest pożądane ze względu na powstawanie przepięć łączeniowych niebezpiecznych dla izolacji urządzeń (patrz rozdz. 21). Sposoby gaszenia łuku w różnych typach wyłączników zostaną omówione w następnych punktach. Całkowity czas otwierania wyłącznika, to jest czas, który upływa od chwili podania wyłącznikowi impulsu przez urządzenia za bezpieczające do chwili zgaszenia luku, jest większy od czasu gaszenia luku, a czas własny mechanizmu wyłącznika jest to czas upływający pomiędzy otrzymaniem impulsu a rozwarciem zestyków wyłącznika Czas ten nazywamy też czasem przedłukowym.

Czas otwierania nowoczesnych szybkich wyłączników wynosi kilka okresów na ogół nie przekracza on jednak 0,15 s. Czas trwania ztuarcia, to jest czas, który upływa od chwili zetknięcia się przewodów uszkodzonych do chwili zgaszenia luku w wyłączniku, jest dłuższy od czasu wyłączenia, o czas potrzebny do zadziałania urządzeń zabezpieczających. Stosując nowoczesne szybko działające zabezpieczenia i wyłączniki można uzyskać czas trwania zwarcia clo ok. 0,15 -i- 0,25 s.

Wymagania stawiane wyłącznikom. Sumując treść poprzednich punktów możemy postawić wyłącznikom wysokiego napięcia następujące wymagania:

a. Wytrzymałość elektryczna wyłącznika powinna odpowiadać wyższemu poziomowi izolacji przyjętemu w danym urządzeniu rozdzielczym.

b. Prąd znamionowy wyłącznika powinien być większy Tub równy największemu prądowi roboczemu, który może przepływać trwale w danym obwodzie elektrycznym.

c. Moc wyłączalna wyłącznika powinna być większa lub równa największej mocy zwarciowej, występującej w danym urządzeniu rozdzielczym po najkrótszym przewidywanym czasie trwania zwarcia.

d. Wyłącznik powinien wytrzymywać zamknięcie obwodu z istniejącym zwarciem.

e. Wyłącznik powinien pewnie wyłączać również małe prądy przy niewielkim współczynniku mocy.

f. Wytrzymałość mechaniczna wyłącznika powinna odpowiadać największej mocy zwarciowej.

g. Czas otwierania wyłącznika nie powinien przekraczać 0,1 do 0,15 s.

i. Wyłącznik powinien mieć widoczny wskaźnik położenia zestyków.

j. Wyłącznik powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające łatwe stwierdzenie obecności gasiwa.

k. Wyłącznik powinien być tak zbudowany, aby można było łatwo kontrolować i wymieniać części ulegające zużyciu.

Zostaw komentarz

Archiwa