Włączanie i wyłączanie transformatorów

Transformator znajdujący się w stanie rezerwy ruchowej można włączyć bez sprawdzania stanu izolacji i baz oględzin. Przed pierwszym włączeniem nowego transformatora lub transformatora po naprawie należy dokładnie sprawdzić całe urządzenie, zaczynając od szyn zbiorczych górnego napięcia, a kończąc na szynach dolnego napięcia. Sprawdza się przy tym, czy po montażu nie pozostawiono narzędzi lub odpadków drutu, czy uprzątnięto dokładnie zarówno pola transformatora w rozdzielniach, jak też pomieszczenie transformatora oraz czy zdjęto zbędne tabliczki ostrzegawcze, uziemienia i ogrodzenia.

Następnie miernikiem izolacyjności sprawdza się oporność izolacji transformatora wraz z kablami i szynami doprowadzającymi, lecz przy odłączonych przekładnikach napięciowych. Pomiar należy wykonać między jednym z zacisków górnego napięcia transformatora a uziemionym kadłubem. Jeżeli punkt zerowy niższego napięcia nie jest uziemiony lub jeżeli punkt zerowy można odłączyć od uziemienia za pomocą odłącznika, należy pomiar oporności izolacji wykonać także między jednym z zacisków niższego napięcia a uziemionym kadłubem. Pomiary te wykonuje się dla upewnienia, czy we włączonym urządzeniu nie ma zwarcia z ziemią.

Przed zamknięciem odłączników należy sprawdzić działanie wyłączników po stronie górnego i dolnego napięcia, zamykając je i następnie otwierając przynajmniej jednokrotnie.

Dopiero po przeprowadzeniu tych prób można przystąpić do włączenia transformatora. „Instrukcja eksploatacji transformatorów mocy“ ustala kolejność czynności włączania i wyłączania zależnie od wyposażenia transformatora w wyłączniki i odłączniki.

Zostaw komentarz

Archiwa
Distribution Park Grodzisk Mazowiecki