Włączanie i wyłączanie transformatorów cz. II

Jeśli transformator zaopatrzony jest obustronnie w wyłączniki i odłączniki (rys. 9-1 a), to zamykamy najpierw odłącznik i wyłącznik po stronie odbioru energii, a potem zamykamy odłącznik i wyłącznik po stronie zasilania. Przy wyłączaniu transformatora najpierw otwieramy wyłącznik i odłącznik po stronie zasilania, a potem wyłącznik i odłącznik po stronie odbioru.

Jeśli transformator pracuje samotnie i zaopatrzony jest w wyłącznik tylko po stronie zasilania (rys. 9-1 b), to zamykamy najpierw odłącznik po stronie odbioru, a następnie odłącznik i wyłącznik po stronie zasilania. Przy wyłączaniu transformatora najpierw otwieramy wyłącznik i odłącznik po stronie zasilania, a potem odłącznik po stronie odbioru.

Jeżeli transformator pracuje samotnie i jest zaopatrzony w wyłącznik tylko po stronie odbioru (rys. 9-1 c), to zamykamy najpierw odłącznik po stronie zasilania a potem odłącznik i wyłącznik po stronie odbioru. Przy wyłączaniu transformatora najpierw otwieramy wyłącznik i odłącznik po stronie odbioru, a potem otwieramy odłącznik po stronie zasilania. „Instrukcja eksploatacji transformatorów“ nie zezwala na włączanie i wyłączanie transformatora samotnego większego niż zamieszczono w tabl. 9-1, nie zaopatrzonego w wyłącznik od strony zasilania. po stronie zasilania, a następnie odłącznik po stronie odbioru. Przy wyłączaniu tego transformatora najpierw otwiera się odłącznik po stronie odbioru, a potem wyłącznik i odłącznik po stronie zasilania. Zwraca się uwagę, że zastosowanie tej kolejności przy samotnym transformatorze grozi lukiem na odłączniku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>