URZĄDZENIA ROZDZIELCZE WYSOKIEGO NAPIĘCIA CZ. II

Każdy dopływ i odpływ rozdzielni wyposażony jest w łączniki służące do łączenia i przerywania obwodów prądowych. Do łączników zaliczamy wyłączniki służące do przyłączania i wyłączania obwodów pod obciążeniem, odłączniki służące do łączenia i rozłączenia obwodów pod napięciem ale bez obciążenia i bezpieczniki topikowe.

Dławiki stosowane są tam, gdzie zachodzi konieczność ograniczenia mocy zwarciowych. Przekładniki prądowe i napięciowe służą do zasilania przyrządów pomiarowych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych. Zmniejszają one napięcie lub prąd i odizolowują obwody tych przyrządów od sieci wysokiego napięcia.

Przyrządy pomiarowe służą do określania wielkości elektrycznych: natężenie prądu, napięcie, moc czynna i bierna, praca i częstotliwość, charakteryzujące poszczególne obwody prądowe. Na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych kontroluje się. działanie urządzeń i oblicza się ilość wytworzonej i zużytej energii elektrycznej.

Zadaniem urządzeń zabezpieczających jest alarmowanie obsługi o nienormalnym stanie ruchowym urządzeń i odłączanie urządzeń uszkodzonych. Do ochrony rozdzielni przed przepięciami służą specjalne urządzenia zabezpieczające, tzw. ochronniki.

Urządzenia sygnalizacyjne wskazują położenie łączników i przekazują załodze sygnały urządzeń zabezpieczających. Wszystkie elementy rozdzielni powinny pracować prawidłowo zarówno w czasie normalnej pracy, jak również podczas możliwych do przewidzenia zakłóceń ruchowych. W związku z tym aparatura rozdzielcza musi wykazywać dostateczną wytrzymałość: elektryczną, cieplną i mechaniczną.

Zostaw komentarz

Archiwa