Typowe układy sterowania zdalnego i sygnalizacji

Do sterowania z nastawni wyłączników wysokiego napięcia, dla sygnalizacji ich położenia oraz położenia odłączników stosowane są różne systemy. Niektóre z tych systemów zostaną objaśnione na przykładach.

Rysunek 19-2 przedstawia przestarzały, ale spotykany jeszcze w starych nastawniach, system sterowania wyłącznika W za pomocą przycisków Pz i P0 oraz sygnalizacji optycznej za pomocą dwóch lampek kolorowych Lz i L0. Wyłącznik W w rozdzielni jest wyposażony w dwie pary pomocniczych zestyków przełączających a i b, a odłącznik O w jedną parę c takich zestyków. Obwody prądu stałego do sterowania i sygnalizacji zabezpieczone są za pomocą oddzielnych bezpieczników. Przyciskiem P zostaje zamknięty obwód cewki Cz włączającej wyłącznik. Po zamknięciu wyłącznika zestyk 12 – 22 rozwiera się przerywając obwód cewki włączającej Cz, zwiera się natomiast zestyk pomocniczy 11 -21 umożliwiając zamknięcie obwodu cewki wyłączającej Ca przez przycisk P„. Para zestyków przełączających a użytych do sterowania musi być tak wykonana, aby przerywanie obwodów nie odbywało się w pierwszej fazie ruchu wyłącznika W, gdyż mogłoby to umożliwić zadziałanie mechanizmu napędu wyłącznika. Lampki Lz i L0 sygnalizujące położenie wyłącznika sterowane są za pomocą drugiej pary b zestyków pomocniczych 13 – 23 i 14 – 24. Przy otwartym wy- łączniku świeci się lampka Ln – zielona, a przy zamkniętym – lampka koloru czerwonego Lz. W taki sam sposób sygnalizowane jest położenie odłącznika. Na schemacie przedstawiono przekaźnik wyjściowy PW zabezpieczenia zakładając, że będzie on umieszczony w polu rozdzielni. W układzie przedstawionym na rys. 19-2 dla wyłącznika potrzeba 7 żył w kablu sterowniczym pomiędzy rozdzielnią a nastawnią. Dla odłącznika potrzebne są dodatkowo jeszcze 2 żyły. pomocy sterownika i magnetycznych wskaźników położenia

Zostaw komentarz

Archiwa