TYPOWE UKŁADY POŁĄCZEŃ ELEKTROWNI

Zasadniczy układ połączeń elektrowni zależny od szeregu czynników, a przede wszystkim od mocy elektrowni, liczby jednostek przetwórczych, napięcia zasilania odbiorców i sposobu powiązania z siecią przesyłową. Pod względem sposobu wyprowadzenia energii elektrycznej rozróżniamy dwa zasadnicze typy elektrowni, a mianowicie: elektrownie przemysłowe i elektrownie zawodowe.

Zadaniem elektrowni przemysłowych jest zasilanie energią elektryczną dużych zakładów przemysłowych, np. hut, kopalń, lub fabryk chemicznych. Ze względu na niewielkie odległości elektrowni od dużych, skupionych odbiorów, przesył energii odbywa się zwykle na napięciu znamionowym prądnic i z tego powodu prądnice są przyłączone do rozdzielni głównej o napięciu 6 lub 10 kV. Elektrownie przemysłowe są zwykle połączone z siecią przesyłową. Połączenie to służy do oddawania na sieć nadwyżek energii elektrycznej w normalnych warunkach lub do poboru energii z sieci w okresach remontów własnych jednostek prądotwórczych. Elektrownia przemysłowa połączona jest z siecią za pomocą transformatorów przyłączonych do szyn zbiorczych rozdzielni głównej.

W przeciwieństwie do elektrowni przemysłowych elektrownie zawodowe rozprowadzają energię elektryczną na dużych przestrzeniach za pośrednictwem sieci elektrycznych o napięciu wyższym od napięcia znamionowego prądnic. Elektrownie takie buduje się obecnie najczęściej w tak zwanym układzie blokowym, który polega na bezpośrednim połączeniu prądnic z transformatorami podwyższającymi, tak zwanymi transformatorami blokowymi przyłączonymi po stronie górnego napięcia do szyn zbiorczych rozdzielni sieci przesyłowej. W przypadkach gdy elektrownia oddaje energię do dwóch sieci przesyłowych np. sieci państwowej 110 kV i okręgowej sieci rozdzielczej 30 kV, stosowane są często transformatory blokowe trójuzwojeniowe. Niektóre starsze elektrownie zawodowe budowane’były również w układzie z rozdzielnią główną o napięciu znamionowym prądnic. W nowych elektrowniach zawodowych, budowanych w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, mogą się zdarzyć układy mieszane, w których część prądnic jest przyłączona do szyn zbiorczych o napięciu znamionowym prądnic, a część pracuje w układzie blokowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>