Sposoby zasilania potrzeb własnych cz. III

Rysunek 18-4 przedstawia przykład schematu z roboczym i rezerwowym zasilaniem potrzeb własnych z szyn zbiorczych rozdzielni głównej. Elektrownia posiada cztery turboprądnice o mocy

– 31,5 MVA przyłączone do szyn zbiorczych rozdzielni głównej 6 kV, podzielonej na dwie sekcje Si i Sn- W normalnych warunkach sekcje rozdzielni głównej są rozdzielone. Każda z sekcji rozdzielni po- trzeb własnych 6 kV Si do Sj ma zasilanie robocze z szyn zbiorczych rozdzielni głównej za pośrednictwem dławików. Do zasilania rezerwowego potrzeb własnych służą dwie sekcje rezerwowe SIR i SUR, zasilane również za pośrednictwem dławików z szyn zbiorczych rozdzielni głównej.

Sekcja rezerwowa S]R, zasilana z sekcji Si rozdzielni głównej, służy do zasilania rezerwowego sekcji roboczych S3 i Si, mających zasilanie robocze z sekcji Sn rozdzielni głównej. Na odwrót sekcja rezerwowa SUR rezerwuje sekcje robocze Si i S.

Rozdzielnie potrzeb własnych niskiego napięcia zasilane są zawsze za pośrednictwem transformatorów przyłączonych po stronie górnego napięcia do rozdzielni potrzeb własnych wysokiego napięcia. Moc transformatorów zasilających rozdzielnie potrzeb własnych niskiego napięcia jest ograniczona ze względu na prądy zwarciowe na tych rozdzielniach. Z tego względu nie stosuje się jednostek o większej mocy niż 800 -ż- 1000 kVA. Gdy zapotrzebowanie mocy do zasilania silników niskiego napięcia jednej sekcji rozdzielni potrzeb własnych przekracza 1000 kVA, wówczas stosuje się dwa transformatory o mniejszej mocy pracujące na wydzielone sekcje. Rezerwowanie źródła zasilania rozdzielni potrzeb własnych niskiego napięcia jest zbędne, gdyż zasilane są one z rozdzielni potrzeb własnych wysokiego napięcia, które posiadają rezerwowe źródło zasilania. Konieczna jest natomiast) rezerwa na wypadek uszkodzenia transformatora zasilają- dzielni potrzeb własnych niskiego napięcia: a) – cego. Stosowane są tu rezerwa ukryta’ h) “ re2erwa jawna dwa systemy: system rezerwy ukrytej i system rezerwy jawnej. Zasadę obydwu systemów objaśnimy na przykładzie, w którym jedna sekcja rozdzielni potrzeb własnych wysokiego napięcia zasila dwie sekcje niskiego napięcia za pośrednictwem dwóch transformatorów.

Zostaw komentarz

Archiwa