Przenoszenie węgla do składu i do kotłowni

Do przenoszenia węgla z miejsca rozładowania do składu lub do kotłowni jak również ze składu do kotłowni stosuje się różnego rodzaju przenośniki taśmowo-gumowe. Stosowane są również przenośniki kubełkowe różnych typów i przenośniki łańcuchowe. W składach stosuje się często chwytaki, zgarniacze mechaniczne linowe (skrepery) i zgarniarki spalinowe (buldożery).

W celu zapoznania się ze stosowanymi często urządzeniami i metodami gospodarki węglem omówiony zostanie charakterystyczny przykład. Rys. 3-2 przedstawia plan i przekroje urządzeń nawęgla- nia przy zastosowaniu suwnicy portalowej 14 z chwytakiem i wagonów samorozładowujących się. Do rozładowania wagonów z węglem przeznaczonym do bezpośredniej dostawy do kotłowni służy urządzenie rozładunkowe 1. Jest to podłużny kryty budynek, w osi którego przebiega tor kolejowy 2. Podziemną część budynku stanowi żelazobetonowy zasobnik szczelinowy. Pod wylotem tego zasobnika umieszczone są dwa poziome przenośniki taśmowo-gumowe 3, na które węgiel podawany jest za pośrednictwem ruchomych zgarniaczy skrzydełkowych. W podziemnej komorze przesypowej 4 węgiel przysypuje się na dwa przenośniki skośne 5, które podają węgiel do komory przesypowej 6 na powierzchni ziemi, skąd zabierają go inne przenośniki skośne 7 i przenoszą do kotłowni 8. Górna część tych przenośników przebiega poziomo nad zasobnikami przykotłowymi 9. Ruchome wózki zrzutowe 10 umożliwiają napełnianie dowolnego zasobnika przykotłowego.

Wagony 11 z węglem przeznaczonym do składowania rozładowywane są przy pomocy urządzenia rozładowczego 12. Składa się ono z podwyższonego pomostu, po którym przebiega tor kolejowy, umieszczony w środku podłużnego dołu rozładunkowego 13. Z dołu tego węgiel wybierany jest przez chwytak poruszający się na suwnicy portalowej 14 i wysypywany na składzie położonym między szynami jezdnymi suwnicy. Część składu bliższa kotłowni stanowi skład roboczy 15, a reszta jest składem zapasowym 16.

Dla dostawy węgla ze składu do kotłowni służy również chwytak suwnicy portalowej 14. Za pośrednictwem podajnika taśmowego 17 podaje się węgiel na przenośnik taśmowo-gumowy 18, przebiegający wzdłuż obu składów, aż do punktu przesypowego 6, skąd w sposób opisany poprzednio dostaje się do zasobników przykotło- wych w kotłowni.

Zostaw komentarz

http://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace
przenośniki rolkowe https://www.jobspol.com/praca-opiekun.html pompy ciepła cwu : Oze-market.pl http://www.dyszeprzemyslowe.pl/glowice-myjace
Archiwa
pompy ciepła cwu : Oze-market.pl