Przekaźnik gazowy (Buchholza) – dalszy opis

Dla uzyskania odpowiedniego docisku styków wewnątrz pływaków’ znajdują się szklane kule 6, które przetaczając się powodują zamknięciem odpowiednie dociśnięcie styków 4 i 5.

Przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń lub rdzenia transformatora powstające przy tym gazy podnoszą się ku górze, dostają się ze skrzyni transformatora do przekaźnika gazowego i zbierają się w jego górnej części. Wskutek tego górny pływak 1 opuszcza się, przez co zostają zamknięte styki 4 obwodu sygnalizacyjnego przyłączone do zacisków 7 i 8 umieszczonych na obudowie przekaźnika. Jeśli w przekaźniku zbierze się. większa ilość gazów wskutek dłużej trwającego rozkładu oleju lub też jeśli przy silnym uszkodzeniu transformatora wytworzą się nagle duże ilości gazu, to opuści się również pływak dolny 2, zamykając styki 5 przyłączone do zacisków 9 i 10 obwodu, który powoduje wyłączenie transformatora.

Na rys. 8-12 przedstawiony jest przekaźnik gazowy. Nowsze konstrukcje przekaźników mają styki wykonane w postaci rurek szkla- nych z rtęcią, umieszczone ina zewnątrz pływaków. Przechylenie pływaka powoduje obrócenie się rurki z rtęcią, przez co zostaje zamknięty obwód prądu pomocniczego.

Przekaźniki posiadają poza tym płytkę, która przy silnym przepływie oleju przez przekaźnik jest poddana działaniu strumienia oleju, przez co odchyla się i uruchamia styk rtęciowy powodując natychmiastowe odłączenie transformatora.

Zostaw komentarz

Archiwa