Przebieg czasowy prądu zwarciowego – dalszy opis

Duże prądy zwarciowe spowodować mogą uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych na skutek działania cieplnego lub elektrodynamicznego. Działanie cieplne polega na podwyższeniu temperatury przewodników i połączeń stykowych pod działaniem prądów zwarciowych. Może to prowadzić do zwęglenia izolacji i utlenienia miejsc połączeń stykowych (patrz pkt 15.1.3). –

Siła przyciągania lub odpychania się wzajemnego przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny, zależna jest od natężenia prądu. W chwili przepływu udarowej wartości prądu zwarciowego siła ta może osiągnąć w niekorzystnych warunkach bardzo znaczne wartości wynoszące kilkaset, a nawet do tysiąca kG na metr bieżący przewodnika. Tak znaczne siły mogą powyginać szyny zbiorcze i łączeniowe, połamać izolatory wsporcze i przepustowe lub uszkodzić mechanicznie izolację uzwojeń maszyn i transformatorów.

W celu ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami prądów zwarciowych staramy się ograniczyć wielkość prądów zwarciowych i odłączyć w możliwie najkrótszym czasie uszkodzone urządzenia od systemu elektroenergetycznego.

Natężenie prądów zwarciowych możemy zmniejszyć sekcjonująe rozdzielnie główne w elektrowniach oraz stosując dławiki przeciw- zwarciowe (p. 15.6). W pewnych przypadkach zmniejszenie prądów zwarciowych uzyskujemy stosując bezpieczniki topikowe (patrz pkt 15.5).

Do odłączania uszkodzonych urządzeń od sieci stosujemy wyłączniki i zabezpieczenia przekaźnikowe (patrz rozdz. 13), lub bezpieczniki topikowe (patrz pkt 15.5 i rozdz. 26).

Zostaw komentarz

Archiwa
Najciekawsze propozycje na wakacje w górach Rezerwuj już dziś!