Praca równoległa prądnic synchronicznych

Prądnice synchroniczne możemy łączyć ze sobą równolegle, jeżeli spełnione są następujące warunki:

– 1) zgodność kierunków wirowania pól,

– 2) równość napięć,

– 3) równość częstotliwości,

– 4) zgodność faz napięcia.

Zgodność kierunku pola wirującego, czyli właściwa kolejność faz prądnicy, przyłączanej do szyn zbiorczych, z kierunkiem pola wirującego prądnic, które są już przyłączone do tych szyn, sprawdzamy tylko raz przed pierwszym uruchomieniem nowej jednostki. Dla prądnic niskiego napięcia możemy zastosować następujący sposób (rys. 11-10): przed uruchomieniem prądnicy dołączamy żarówki do jednakowych faz po obu stronach wyłącznika. Liczba żarówek powinna być taka, aby wytrzymywały one napięcie o ok. 15% wyższe od podwojonego napięcia sieci. Włączamy odłącznik 1 i uruchamiamy prądnicę. Gdy prędkość obrotowa zbliży się do znamionowej, a kolejność faz nowej jednostki jest taka sama jak prądnic, które już zasilają szyny zbiorcze, wówczas trzy grupy żarówek zapalają się i gasną równocześnie. Jeżeli pola wirujące mają niejednakowy kierunek, grupy żarówek zapalają się kolejno. Zamieniamy wtedy na zaciskach prądnicy dwa przewody i po ponownym jej uruchomieniu stwierdzamy już zgodność faz. Dla prądnic wysokiego napięcia wykonujemy próbę w ten sam sposób stosując przekładniki napięciowe.

Jak powiedzieliśmy, warunkami równoległego łączenia prądnic synchronicznych są: równe napięcia, równe częstotliwości oraz zgodność faz wskazów napięcia. Ten ostatni warunek możemy wyrazić jaśniej w sposób następujący: zgodność faz napięcia zachodzi wtedy, gdy krzywe napięcia łączonych maszyn posiadają w tych samych momentach swoje szczytowe i zerowe wartości. Po spełnieniu tych trzech podstawowych warunków prądnice biegną synchronicznie, tj. są zsynchronizowane i można je połączyć równolegle przez włączenie wyłącznika dołączanej prądnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>