Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Moc czynną prądu trójfazowego możemy zmierzyć za pomocą trzech watomierzy wskazujących moc w poszczególnych fazach (rys. 4-1). Całkowita moc mierzona jest równa sumie wskazań tych trzech przyrządów. Jeśli fazy są obciążone równomiernie, wystar rzy do pomiaru mocy prądu trójfazowego du trójfazowego przy po cza jeden watomierz przyłączony do dowolnej fazy, przy czym całkowitą moc obliczamy mnożąc wskazania tego watomierza przez 3. W układzie trójfazowym bez przewodu zerowego, przy równomiernym obciążeniu faz, stosujemy jeden watomierz (rys. 4-2) wykonując jednak sztuczny punkt zerowy, przy czym należy pamiętać, że musi zachodzić równość następujących oporności Ri = Rj = Rc + .Rrf. We wzorze tym Rc jest opornością cewki napięciowej wato- mierza, a Rj – opornikiem dodatkowym tej cewki. Przy pomiarze mocy prądu trójfazowego stosujemy najczęściej układ dwóch wa- tomierzy (rys, 4-3). Suma wskazań obu przyrządów daje całkowitą moc w obwodzie.

Przy prądzie zmiennym o dużym natężeniu stosujemy przekład- niki prądowe, a przy wysokim napięciu – przekładniki napięciowe. Rys. 4-4 przedstawia układ do pomiaru mocy prądu jednofazowego wysokiego napięcia, a rys. 4-5 – układ do pomiaru mocy prądu trójfazowego (bez przewodu zerowego, lecz z równomiernym obciążeniem faz). Rys. 4-6 przedstawia układ do pomiaru mocy prądu trójfazowego z nierównomiernym obciążeniem faz. es

Przy stosowaniu przekładników prądowych i napięciowych należy odczytane wskazania przyrządu pomnożyć przez przekładnię przekładników. W watomierzach stale przyłączonych do przekładników podawana jest na tarczy podziałkowej moc uwzględniająca już przekładnie przekładników.

Zostaw komentarz

Archiwa