Pierwsze włączenie pod napięcie nowego transformatora

Przy włączaniu do pracy równoległej transformatora posiadającego wyłącznik tylko po stronie odbioru (rys. 9-2 b) obowiązuje następująca kolejność: najpierw zamyka się odłącznik i wyłącznik po stronie odbioru, a następnie odłącznik po stronie zasilania. Przy wyłączaniu tego transformatora najpierw otwiera się odłącznik po stronie zasilania, a potem wyłącznik i odłącznik po stronie odbioru. Natychmiast po włączeniu transformatora należy sprawdzić wskazania amperomierzy. Jednorazowe znaczne odchylenie wskazówki amperomierza w chwili

Pierwsze włączenie pod napięcie nowego transformatora lub po kapitalnym remoncie zaleca się wykonywać w miarę możliwości przez podwyższanie napięcia od zera do wartości znamionowej. Ten sposób włączania jest zalecany specjalnie dla transformatorów na napięcia począwszy od 110 kV oraz dla transformatorów o mocy począwszy od 5,6 MVA. Przy podwyższeniu napięcia od zera można ujawnić wewnętrzne uszkodzenia transformatora już przy stosunkowo niskim napięciu przyłożonym do jego zacisków. Napięcie podwyższa się do 50% wartości znamionowej w ciągu 1 do 2 minut, a później w odstępach 3 minutowych skokami po ok. 10% napięcia znamionowego. Przy podwyższaniu napięcia należy starannie ob- sluchiwać transformator za pomocą suchej pałeczki drewnianej przystawionej do ściany kadzi. (Przy stwierdzeniu umiarkowanego równomiernego dźwięku bez trzasków wewnątrz transformatora można przypuszczać, że uzwojenia są w porządku. Trzaski wskazują na wyładowania między uzwojeniami a rdzeniem.

Zostaw komentarz

Archiwa