Odłączniki

Zadania i typy odłączników. Zadaniem odłączników jest otwieranie obwodów elektrycznych, przez które albo nie przepływa żaden prąd, albo przepływa prąd bardzo mały, dający luk gasnący samorzutnie. Odłączniki muszą w stanie otwartym zapewniać peł ne bezpieczeństwo obsługi remontującej odłączoną część urządzenia przez stworzenie widocznych przerw izolacyjnych. Odłączniki służą do odstawiania do remontu części urządzeń rozdzielczych lub do dokonywania przełączeń w skomplikowanych układach rozdzielczych. Odłączniki wykonywane są jako jedno- lub wielobiegunowe. J. W zależności od miejsca pracy wykonuje się odłączniki wnętrzowe lub napowietrzne. Odłączniki uruchamia się ręcznie przy użyciu drążków izolacyjnych lub systemu dźwigni, albo są one wyposażone w mechaniczny napęd zdalny.

Odłączniki jednobiegunowe. Rys. 15-24 przedstawia jed- nobiegunowy odłącznik wnętrzowy 10 kV, 200 A, składający się 2 dwóch izolatorów wsporczych 1 i 2 przykręconych do wspólnej płyty podstawowej 3. Do kołpaków izolatorów umocowane są szczęki miedziane 4 i 5. W jednej z nich umocowany jest obrotowo nóż miedziany 6, wchodzący w drugą szczękę. Nóż zaopatrzony jest w oczko 7, służące do poruszania noża drążkiem izolacyjnym. Do szczęk przymocowane są zaciski przyłączeniowe 8 i 9 na podstawie znajduje się śruba uziemiająca 10. Z tych samych elementów buduje się odłączniki napowietrzne (rys. 15-25). Muszą one być odporne na wpływy atmosferyczne i działać-niezawodnie przy oblodzeniu.

Zostaw komentarz

Archiwa