Obsługa turboprądnicy w czasie pracy

Do obowiązków pracowników nastawni należy zapisywanie co pół godziny wskazań wszystkich przyrządów pomiarowych ustawionych na polu prądnicy w nastawni (patrz pkt. 11.10), a do obowiązków maszynisty turbozespołu należy zapisywanie następujących temperatur:

– 1) co godzinę – dopływającego i odpływającego powietrza chłodzącego,

– 2) co godzinę – uzwojenia i rdzenia stojana,

– 3) co godzinę – łożysk prądnicy i wzbudnicy,

– 4) dwa razy na zmianę – wody wypływającej z kadzi sekcji chłodnicy powietrza.

Maszynista turbiny powinien ponadto zwracać uwagę na stan szkieł wziernikowych tarcz czołowych, obserwować pracę szczotek na komutatorze i pierścieniach ślizgowych, dbać o właściwe położenie zasuw powietrznych oraz utrzymywać w czystości zewnętrzne osłony prądnicy.

Moc czynną oddawaną przez prądnicę zmieniamy przez zmianę mocy mechanicznej turbiny napędzającej prądnicę, jak to opisano w § 11.8, natomiast moc bierną oddawaną przez prądnicę możemy zmieniać przez zmianę prądu wzbudzenia. Do pomiaru mocy czynnej służy watomierz, a do pomiaru mocy biernej – waromierz (patrz rys. 11-19). W zależności od wzbudzenia prądnica pracuje przy różnym współczynniku mocy i przy różnym prądzie. Normalnie prądnica powinna oddawać moc czynną oraz wytwarzać moc bierną indukcyjną, która jest pobierana przez transformatory i silniki indukcyjne, ą więc prądnica powinna być przewzbudzona.

Jeśli’ kilka prądnic pracuje równolegle, to obciążenie poszczególnych prądnic mocą czynną i bierną ustalamy tak, aby współczynnik mocy każdej prądnicy był jednakowy i równy współczyn- nikowi mocy sieci. Uzyskujemy przez to największą sprawność układu. Obsługa nastawni reguluje moc czynną i bierną na podstawie zadanego wykresu dobowego, przy czym zwykle najpierw prze- wzbudza się nieco prądnicę, po czym zwiększa moc czynną, znów powiększa moc bierną i tak na zmianę, aż uzyska się zadane warunki obciążenia.

Zostaw komentarz

Archiwa