Nawęglanie

Nawęglanie elektrowni obejmuje maszyny i urządzenia potrzebne do rozładunku, przenoszenia i przechowania węgla dostarczonego do elektrowni, Do czynności tych zaliczamy: rozładowanie dostarczonego węgla, przenoszenie go z miejsca rozładunku do składu lub wprost do kotłowni, przenoszenie węgla ze składu do kotłowni, magazynowanie zapasu węgla potrzebnego w każdej elektrowni na wypadek przerwy w dostawie, a wreszcie pomiar dostarczanego i zużywanego węgla. Dobór maszyn i urządzeń nawęglania zależy od następujących warunków: fizycznych i chemicznych własności węgla, mocy elektrowni, sposobu dostawy węgla, położenia elektrowni względem dróg dostawy węgla, rozporządzalnej powierzchni oraz sposobu spalania węgla.

Najczęściej stosowana jest dostawa węgla koleją normalnotorową. Do przewozu węgla są stosowane wagony z uchylnymi czołowymi ścianami, a obecnie przechodzi się coraz częściej na wagony samorozladowujące się.

Ręczny rozładunek węgla z wagonów nie jest obecnie wcale stosowany. Tę uciążliwą pracę wykonują teraz wyłącznie maszyny najróżniejszych konstrukcji. Najprostszym sposobem rozładunku zwykłych węglarek jest tzw. łopata mechaniczna, składająca się ze stalowego zgarniacza ciągnionego liną przez wciągarkę z napędem mechanicznym, a kierowanego ręcznie. Jest to sposób wymagający stosunkowo dużego wkładu pracy człowieka i dlatego stosowany jest tylko w małych elektrowniach, gdzie ilość wyładowywanego węgla jest stosunkowo niewielka. W elektrowniach starszego typu spotyka, się często wyładowanie węglarek przy pomocy urządzeń chwytakowych poruszających się po suwnicach portalowych lub torach jed- nobelkowych wiszących. Urządzenia tego typu mają niewielką wydajność, a przy nieostrożnej obsłudze można nimi łatwo uszkodzić wagony i dlatego w nowych elektrowniach nie są obecnie stosowane. Najlepszym sposobem rozładunku węglarek typu Wdd są wywrotnice wagonowe czołowe lub boczne. Wywrotnice ustawione są w ten sposób, że węgiel dostaje się z wagonów do lejów podziemnych, pod którymi umieszczone są przenośniki służące do dostawy węgla do kotłowni lub na skład.

Zostaw komentarz

Archiwa