Kontrola i konserwacja izolatorów

Rysunek 15-7 przedstawia przekrój izolatora przepustowego wnętrzowego 10 kV ze sworzniem. Korpus porcelanowy 1 zakito- wany jest w kołnierzu żeliwnym 2 służącym do umocowania izolatora. Na obu końcach korpusu znajdują się kołpaki 3 i 4.

Przez izolator przechodzi sworzeń miedziany 5, przykręcony nakrętkami 6 i 7. Kołnierze izolatorów wsporczych na prądy znamionowe do 600 A wykonuje się z żeliwa. Aby uniknąć strat histerezy i prądów wirowych, dla większych prądów znamionowych stosuj e się kołnierze z materiałów niemagnetycznych lub żeliwne kołnierze dzielone.

Kontrola i konserwacja izolatorów. Przepisy eksploatacyjne nakładają na obsługę obowiązek przeprowadzania codzien- nych oględzin urządzeń rozdzielczych oraz dodatkowo co 5 dni oględzin nocnych. W czasie oględzin należy zwrócić specjalną uwagę na izolatory. Należy sprawdzić stan ich zabrudzenia, zobaczyć, czy nie pojawiają się rysy, względnie czy nie występują wyładowania, które, łatwo można zauważyć w nocy. Oględziny izolatorów należy przeprowadzać specjalnie starannie w okresie burz, kiedy istnieje większe niebezpieczeństwo przepięć i przeskoków oraz po wyłączeniu zwarć, które mogły spowodować znaczne natężenie mechaniczne izolatorów. Uszkodzone izolatory należy jak najszybciej wymienić. Dla każdego urządzenia rozdzielczego należy ustalić termin oczyszczania z kurzu 1 zanieczyszczeń w zależności od stopnia zapylania rozdzielni i innych warunków miejscowych. W czasie planowych remontów i dłuższych wyłączeń urządzeń rozdzielczych należy izolatory starannie czyścić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>