Centralne młynownie w Polsce

Przygotowanie pyłu węglowego Aby móc spalić węgiel w kotłach wyposażonych w paleniska na pył węglowy, trzeba go najpierw wysuszyć i zemleć na pyl. Węgiel surowy ma zwykle ziarnistość 0 – 18 mm i zawartość wody od ok. 20 do 25%, pył natomiast musi być tak miałki, aby pozostałość na sicie o 4900 oczkach na 1 cm2 wynosiła 10 -4- 18% powinien on zawierać od 3 do 4% wilgoci. Suszenie i mielenie węgla odbywa się w specjalnych urządzeniach, których głównym elementem są młyny węglowe. Dawniej stosowane były szeroko centralne urządzenia do przygotowania pyłu węglowego, tzw. centralne mlynownie. Są to urządzenia złożone, drogie i odznaczające się znacznym zużyciem energii elektrycznej, ale dające za to dużą pewność ruchową.

Obecnie w Polsce czynnych jest tylko kilka centralnych mły- nowni, głównie w elektrowniach przeznaczonych do spalania węgla odpadkowego o dużej zawartości wody. W nowych elektrowniach nie projektuje się obecnie centralnych młynowni, a przy każdym kotle ustawia się oddzielne młyny. Rozróżnia się w zasadzie dwa systemy urządzeń do przygotowania pyłu, a mianowicie: urządzenia z pośrednimi zasobnikami pyłu i urządzenia bez nich – młyny bezpośrednie, wdmuchujące pył wprost do palników kotłowych.

Rysunek 3-3 przedstawia schemat oddzielnego urządzenia do przygotowania pyłu gromadzonego w zasobniku pośrednim. Z zasobnika przykotłowego węgiel dostaje się przez podajnik 2 do młyna bębnowo-kulowego 3. Poprzez króciec 4 do młyna dopływa podgrzane powietrze. Zmielony węgiel unoszony prądem powietrza dostaje się do przesiewnika 5, w którym oddzielają się grubsze cząstki, przenoszone przy pomocy ślimaka 6 z powrotem do młyna. Pyl jest unoszony do tzw. cyklonu 7, w którym oddziela się od powietrza nośnego i dostaje się za pośrednictwem dozownika celkowego 8 do zasobnika 9. Powietrze zasysane jest przez wentylator 10 dostarczający powietrze do wdmuchiwania do palników pyłu węglowego, pobieranego z pośredniego zasobnika 9 przez ślimakowe podajniki pyłu 11. Zastosowanie pośredniego zasobnika pyłu umożliwia łatwą i elastyczną regulację ilości pyłu dostarczonego do kotła przez zmianę liczby obrotów podajników pyłu, a ponadto pozwala na unieruchomienie młyna bez konieczności odstawiania kotła.

Zostaw komentarz

Archiwa