Budowa zestyków

Zestyki styczników wykonywane są przeważnie z miedzi. Czasem stosuje się nakładki ze stopów odpornych na działanie łuku elektrycznego. Współpraca styczek stałych i ruchomych przebiega w stycznikach w sposób przedstawiony na rys. 26-14. Styczki ruchome umocowane są do poprzeczki izolacyjnej tak, że przy dociskaniu do styczek stałych wykonują one ruch toczno-poślizgowy. Ruch ten oraz silne uderzenie styczek przy zwieraniu z dużą szybkością powodują ścieranie izolującej warstewki tlenków metalu, która może powstawać na powierzchni styczek pod wpływem działania łuku elektrycznego. Styczki stałe i ruchome styczników suchych wykonywane są często z rożkami ustawionymi tak, aby łuk powstający przy rozwieraniu zestyku mógł się przesuwać w górę. Podobnie jak w wyłącznikach zapadkowych, stosuje się tu również wydmuch magnetyczny. Styczniki buduje się też w wykonaniu olejowym i wówczas do gaszenia łuku służy olej izolacyjny.

Sterowanie zdalne. Istnieje kilka sposobów zdalnego sterowania styczników. Styczniki można sterować wyłącznikiem dają- długo nie zostanie przyciśnięty przycisk otwierający, wyposażony w zestyk rozwiemy, przerywający obwód cewki stycznika. W rajzie zaniku napięcia sterowniczego stycznik zostaje rozwarty, a po powrocie tego napięcia nie włącza się on samoczynnie. Stycznik działa więc w tym przypadku jak wyłącznik samoczynny, wyposażony w zabezpieczenie podnapięciowe. Przy sterowaniu stycznika dwoma przyciskami można bardzo łatwo wykonać sterowanie z kilku miejsc. Przyciski zamykające muszą być połączone równolegle, a otwierające posobnie. Zestyki przekaźników wyłączających muszą być roz- wierne, a włączających zwieme.

Zostaw komentarz

https://www.extraskummieszkan.pl/slask/skup-mieszkan-jastrzebie.php wiercenie w betonie : www.rcut.pl/oferta/wiercenie-w-betonie-i-zelbecie/
Archiwa