Badania i pomiary kontrolne w czasie eksploatacji cz. II

We wzorze tym Rw jest wewnętrznym oporem woltomierza, który powinien wynosić 50 000 -P 1 000 000 omów. Kontrolne pomiary stanu izoiacji łożysk wykonuje się (rys. 12-1> mierząc napięcie U między płytą a stojakiem łożyskowym po stronie wzbudnicy. Do pomiaru stosuje się woltomierze na prąd zmienny o zakresie wskazań do 10 V. Kontrolę tę powinno się przeprowadzać przynajmniej raz na kwartał.

Pomiar oporności czynnej uzwojenia stojana wykonuje się w celu sprawdzenia stanu lutowań i spawań w uzwojeniu i dlatego mierzy się oporność uzwojenia każdej fazy. Pomiar wykonuje się po zatrzymaniu prądnicy i przy wyłączonym doprowadzeniu do szyn zbiorczych. Wartość oporności czynnej każdej fazy nie powinna się różnić od danych fabrycznych więcej niż o a między sobą oporności poszczególnych faz nie mogą się różnić więcej niż o + 5%. Pomiar oporności czynnej uzwojenia wirnika wykonuje się dla Sprawdzenia stanu lutowań i spawów oraz dla wykrycia zwarć międzyzwoj owych. Pomiar wykonuje się po zatrzymaniu prądnicy miliwoltomierzem i amperomierzem używając jako źródło prądu baterię akumulatorów. Prąd doprowadza się do pierścieni ślizgowych.

Pomiar oporności wskaźników temperatury wbudowanych w prądnicę wykonuje się metodą mostkową, przy czym do mierzonego obwodu należy również włączyć przewody od przyrządów pomiarowych do wskaźnika temperatury. Sprawdzanie ogniw termoelektrycznych i termometrów oporowych wykonywane jest przez pracowników laboratoriów pomiarowych.

Zostaw komentarz

Archiwa