Zużycie energii i mocy na potrzeby własne

Potrzeby własne zużywają poważną część produkcji elektrowni. Moc zainstalowana w silnikach potrzeb własnych elektrowni o mocy 100 MW wynosi w przybliżeniu 16% mocy elektrowni. Z tego na silniki stale czynne przypada ok. 9,5%, a na silniki rezerwowe i czynne dorywczo ok. 6,5%. Ze względu na obciążenie silników poniżej mocy znamionowej moc pobierana przez potrzeby własne takiej elektrowni wynosi w przybliżeniu 6,5% mocy elektrowni. Zużycie energii na potrzeby własne wyrażone w procentach produkcji elektrowni jest znacznie wyższe i wynosi około 10%, co wynika z trudności ekonomicznej regulacji napędów potrzeb własnych elektrowni przy zmniejszonym obciążeniu. Z powyższych cyfr widać wyraźnie, jakie znaczenie ma zagadnienie potrzeb własnych. Elektrownia o mocy zainstalowanej 100 MW zużywa ilość energii elektrycznej, która wystarczyłaby do uruchomienia kilku poważnych zakładów przemysłowych. Właściwe zaprojektowanie i staranna eksploatacja elektrowni stwarzają możliwości znacznych oszczędności. Na obniżenie procentowego zużycia energii na potrzeby własne mają wpływ następujące czynniki:

– 1) ciśnienie i temperatura pary,

– 2) typ kotłów,

– 3) sposób przygotowania paliwa,

– 4) moc znamionowa kotłów i turbin,

– 5) sposób chłodzenia kondensatorów,

– 6) sposób regulacji głównych maszyn potrzeb własnych.

– 18.3. Znaczenie ciągłości zasilania potrzeb własnych

Zagadnienie oszczędności zużycia energii na potrzeby własne aczkolwiek bardzo ważne, nie stanowi czynnika decydującego o wyborze rozwiązań technicznych przy projektowaniu elektrowni i o metodach eksploatacyjnych. Na pierwszy plan wysuwa się tu inne, jeszcze ważniejsze zagadnienie, a mianowicie pewność ruchu elelętro- wni. Jak wspomniano w punkcie 18.1 wypadnięcie z ruchu niektórych wrażliwych napędów potrzeb własnych może spowodować konieczność natychmiastowego zatrzymania jednostek prądotwórczych. Powoduje to nagłe zmniejszenie mocy oddawanej do sieci, a tym samym konieczność odpowiedniego zmniejszenia obciążenia sieci. Rezerwowe jednostki prądotwórcze nie zawsze są do dyspozycji, a najczęściej nie są zdolne do natychmiastowego przejęcia obciążenia i’ zastąpienia jednostek, które wypadły z ruchu. Zmniejszenie obciążenia sieci możliwe jest tylko przez wyłączenie maszyn zużywających energię elektryczną w zakładach przemysłowych zasilanych z tej sieci. Powoduje to zatrzymanie produkcji tych zakładów i bardzo poważne straty dla gospodarki’ narodowej. Z powyższych przyczyn zagadnienia ciągłości zasilania potrzeb własnych należy poświęcić najwięcej uwagi. W eksploatacji bardzo duże znaczenie ma staranna obserwacja i umiejętna obsługa urządzeń potrzeb własnych.

Zostaw komentarz

Archiwa