ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO W ELEKTROWNI

Prąd stały jest stosowany w elektrowniach do zasilania tych urządzeń, które wymagają wysokiej pewności ruchu, ciągłości zasilania i uniezależnienia od uszkodzeń sieci prądu zmiennego. Są to: napędy wyłączników, urządzenia do sterowania zdalnego, sygnalizacji położenia i zabezpieczenia aparatury łączeniowej, oświetlenie bezpieczeństwa i silniki.

Dążenie do możliwie pełnej automatyzacji pracy urządzeń nowoczesnych elektrowni’ powoduje, że pomocnicze urządzenia i sieć prądu stałego mają bardzo poważne znaczenie dla uzyskania bez- zakłóceniowej pracy podstawowych urządzeń wytwórczych i rozdzielczych elektrowni.

Ze względu na wysoki koszt silników prądu stałego, ich stosunkowo niską sprawność i wysokie koszty eksploatacyjne, stosujemy je tylko wtedy, gdy wymagana jest bardzo wysoka pewność ruchu, a nieznaczne moce silników umożliwiają zasilanie ich z baterii akumulatorów. Ponadto silniki prądu stałego niedużej mocy są niekiedy stosowane w tych przypadkach, kiedy jest wymagany szeroki zakres regulacji prędkości obrotowej.

Do urządzeń prądu stałego w elektrowniach zaliczamy: baterie akumulatorów, urządzenia do ładowania baterii akumulatorów rozdzielnie i sieci kablowe prądu stałego oraz same odbiory prądu stałego.

Ze względu na charakter obciążenia odbiorniki prądu stałego podzielić można na: 1) odbiory stałe, zasilane bez przerwy z szyn prądu stałego 2) odbiory krótkotrwałe, np. napędy wyłączników 3) odbiory okresowe, włączane na szyny prądu stałego tylko w przypadkach zakłóceń ruchowych, a normalnie zasilane z sieci prądu zmiennego.

Zostaw komentarz

Archiwa