Wyzwalacze magnetyczne

Wyłączniki samoczynne niskiego napięcia wyposaża się w ‘różnego rodzaju wyzwalacze, działające mechanicznie na zapadkę zamka wyłącznika i powodujące jego otworzenie. Rozróżniamy wyzwalacze magnetyczne i cieplne. Wyzwalacze magnetyczne składają się z rdzenia, zwory i uzwojenia. W zależności od sposobu zasilania uzwojenia rozróżniamy wyzwalacze napięciowe i prądowe. W wyzwalaczach napięciowych do zacisków uzwojenia doprowadza się napięcie stałe lub zmienne z pomocniczego źródła prądu sterowniczego albo bezpośrednio z sieci niskiego napięcia. Wyzwalacze napięciowe, zwane również cewkami zanikowymi, powodują otworzenie wyłącznika pod wpływem działania sprężyny odciągającej zworę od rdzenia wyzwalacza w chwili, gdy cewka wyzwalacza zasilana z sieci zostanie pozbawiona napięcia. Może to nastąpić albo na skutek zaniku napięcia na, sieci, albo na skutek przerwania obwodu cewki np. przez przekaźnik cieplny. Najczęściej cewki zanikowe działają bezzwłocznie znane są jednak wykonania cewek zanikowych, działających ze zwłoką czasową wywołaną przez mechanizm zegarowy wbudowany w dźwigni uruchamianej przez zworę wyzwalacza. Wyzwalacze napięciowe na prąd roboczy, nazywane inaczej cewkami wybijakowyrni, powodują otworzenie wyłącznika po otrzymaniu impulsu elektrycznego do przycisku sterowania zdalnego, zestyku pomocniczego innego wyłącznika zblokowanego z poprzednim, wreszcie od zestyku przekaźnika zabezpieczającego. Cewki wybijakowe zasilane są często z pomocniczego źródła prądu stałego, Cewki wybijakowe działają zawsze bezzwłocznie. Uzwojenia wyzwalaczy magnetycznych prądowych włączone są w pierwotny obwód prądowy albo bezpośrednio, albo przez przekładniki prądowe. Skoro prąd przepływający przez uzwojenie wyzwalacza przekroczy pewną wartość, odpowiadającą prądowi rozruchowemu wyzwalacza, wówczas przyciąga on zworę i powoduje zluzowania zapadki, a zatem otwarcie wyłącznika. W wyłącznikach niskonapięciowych wyzwalacze nadmiarowo-prądowe mają za zadanie reagowanie na prądy zwarciowe, nastawienie ich stanowi więc wielokrotność prądu znamionowego zabezpieczonego odbiornika, a działanie ich jest bezzwłoczne.

Wyzwalacze magnetyczne prądowe wbudowuje się również do styczników. Nie działają one jednak mechanicznie na zamek, a powodują rozwarcie zestyku elektrycznego przerywającego obwód cewki pociągowej. Ściśle biorąc aparaty tego typu nazywamy przekaźnikami pierwotnymi.

Zostaw komentarz

Archiwa