Współczynnik mocy prądnic

Współczynnik mocy prądnic nie powinien przekraczać określonej dla nich wielkości, a w żadnym razie przy obciążeniu indukcyjnym nie może być większy niż 0,95. Jeżeli zdarzy się pobór przez prądnicę mocy biernej z sieci, należy natychmiast zwiększyć prąd wzbudzenia, a jeśli to nie wystarczy, należy odpowiednio zmniejszyć moc czynną oddawaną przez prądnicę. Jeśli współczynnik mocy prądnicy jest mniejszy od wartości znamionowej, to moc prądnicy należy obniżyć tak, aby prąd wzbudzenia nie przekraczał wartości znamionowej. Ponieważ wzrasta przy tym temperatura stali sto- jana, należy ją skrupulatnie kontrolować.

Do najważniejszych zadań obsługi w czasie pracy prądnicy należy staranna kontrola temperatury poszczególnych części prądnicy. Najwyższe dopuszczalne temperatury wynoszą dla uzwojeń sto- jana z izolacją klasy A – + 100 °C, z izolacją klasy B – + 120 “C, dla uzwojeń wirnika z izolacją klasy B – + 105 do 125 °C. Najwyższa temperatura stali nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej dla umieszczonego w ni’m uzwojenia.

Temperatury uzwojeń mierzone w czasie pracy prądnicy powinny być oczywiście niższe od podanych wartości granicznych. Przepisy eksploatacji turboprądnic zalecają, aby przy niepełnym obciążeniu utrzymywać temperatury uzwojeń w wysokości do 75% wartości dopuszczalnych.

Trwała moc pozorna prądnicy zależy od temperatury powietrza chłodzącego – zwiększa się przy obniżeniu tej temperatury poniżej wartości znamionowej i maleje przy wzroście temperatury powietrza. Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy prądnicy w zależności od temperatury powietrza chłodzącego podawana jest przez wytwórcę prądnicy. Np. radzieckie prądnice zbudowane dla znamionowej temperatury powietrza chłodzącego 40 °C mają następujące wskaźniki charakteryzujące ich moc: przy wzroście temperatury powietrza w granicach 40 45 °C – moc generatora spada 0 1,5% mocy znamionowej na każdy stopień podwyższenia temperatury powyżej 40 °C w granicach 45 -4- 50 °C – o 2% mocy znamionowej na każdy stopień podwyższenia temperatury powyżej 45 °C. Dla prądnic o mocy znamionowej niższej od 18 MVA przy temperaturze powietrza chłodzącego niższej od 40 °C można moc trwałą zwiększyć dla temperatur w granicach 30 -b 40 °C o 0,5% mocy znamionowej na każdy stopień obciążenia temperatury poniżej 40 °C w granicach 20 4- 30 °C o 0,3% na każdy stopień obniżenia temperatury poniżej 30 °C. Jeśli moc znamionowa prądnicy przekracza 18 MVA, to moc ciągła wzrasta o 0,5% na każdy stopień obniżenia temperatury powietrza poniżej 40 °C, jednak tylko do 30 °C, a przy dalszym obniżeniu temperatury powietrza nie można dalej zwiększać mocy prądnicy.

Zostaw komentarz

Archiwa