Usuwanie popiołu

W paleniskach kotłów dużych elektrowni spala się obecnie przeważnie odpadkowa gatunki węgla zawierające duży procent części niepalnych. Na skutek tego ilości popiołu wydzielające się w komorze paleniskowej w postaci żużla i w odpy- laczach spalin w postaci popiołu lotnego są bardzo znaczne, a ręczne ich usuwanie i transport na zwał przy pomocy wózków jest praktycznie niemożliwy. Z tego względu bardzo ważne znaczenie dla ruchu elektrowni mają urządzenia odpopielania, których działanie powinno być pewne i całkowicie zmechanizowane.

Obecnie stosuje się urządzenia do odpopielania systemu hydraulicznego, pneumatycznego i mechanicznego. Wybór systemu odpopielania zależy od warunków miejscowych.

Odpopielanie hydrauliczne ma wiele zalet eksploatacyjnych i dlatego ten- system jest najbardziej zalecany dla elektrowni średniej i wielkiej mocy. W elektrowniach mniejszych stosuje się również odpopielanie pneumatyczne. Istnieje również cały szereg pewnych ruchowo konstrukcji mechanicznego odpopielania, które stosowane są niekiedy w elektrowniach niewielkiej mocy. Urządzenia do odpopielania spełniają dwie funkcje, a mianowicie: usuwanie popiołu z kotłów i transport popiołu na zwał.

Zostaw komentarz

Archiwa