Układy połączeń przyrządów pomiarowych i kontrolnych

Do kontroli pracy transformatora oprócz przyrządów pomiarowych konieczne są przyrządy sygnalizacyjne i zabezpieczające. Transformatory powinny posiadać następujące wyposażenie:

– 1) wskaźnik poziomu oleju w konserwatorze (olejowskaz),

– 2) urządzenie zabezpieczające,

– 3) termometr do pomiaru temperatury górnych warstw oleju.

W transformatorach o mocy od 320 kVA stosuje się przekaźniki gazowe ze stykiem sygnalizacyjnym i wyłączającym. W transformatorach o mocy znamionowej większej od 100 kVA stosuje się amperomierze kontrolujące obciążenia.

Przyrządy pomiarowe, które mają drugorzędne znaczenie dla obsługi transformatorów, są zazwyczaj umieszczone w nastawniach, w polu transformatora. Należą do nich woltomierze, watomierze, waromierze, liczniki energii czynnej i biernej oraz fazomierze.

Na rys. 8-13 przedstawiono schemat połączeń przyrządów pomiarowych transformatora o mocy 10 MVA 30/6 kV. W zależności od systemu chłodzenia transformatora stosuje się następujące przyrządy do kontroli chłodżenia: .

– 1. Przy naturalnym chłodzeniu transformatora sprawdzamy temperaturę otaczającego go powietrza przy pomocy termometru rtęciowego z podziałką od – 30 do + 40 °C, zawieszonego na wysokości 1,5 m nad poziomem podłogi pomieszczenia, przy czym odległość termometru od skrzyni transformatora i od ścian nie powinna wynosić mniej niż 2 m.

– 2. Przy transformatorach z podmuchem stosujemy termometr rtęciowy do pomiaru temperatury powietrza oraz klapki sygnalizujące zanik podmuchu.

– 3. Dla transformatorów ze sztucznym obiegiem oleju i z chłodnicą powietrzną stosuje się termometr do pomiaru temperatury po- wietrzą, klapki sygnalizujące zanik podmuchu, a ponadto przepływomierz oleju ze stykiem, który uruchamia klapkę alarmową prz,y zaniku krążenia oleju oraz termometry wskazujące temperaturę oleju przed i za chłodnicą powietrzną.

– 4. Dla transformatorów ze sztucznym obiegiem oleju i chłodnicą wodną stosuje się przepływomierze wody i oleju ze stykami uruchamiającymi klapki alarmowe oraz termometry rtęciowe do pomiaru temperatury wody i oleju przed i za chłodnicą.

Zostaw komentarz

Archiwa