Szyny zbiorcze i izolatory – dalszy opis

Szyny z piaskowników łączy się zwykle śrubami, których ilość i średnica zależy od szerokości szyny. Celem uniknięcia korozji szyn aluminiowych stosuje się śruby stalowe pocynkowane lub pokadmo- wane. Aby uniknąć zluzowania styku, z biegiem czasu na skutek plastycznego odkształcenia aluminium stosuje się pod nakrętkami duże podkładki płaskie oraz podkładki sprężynujące. Powierzchnie styku szyn miedzianych należy pocynować, a powierzchnie szyn aluminiowych opiłować i’ pokryć cienką warstwą wazeliny, aby zapobiec utlenianiu. Najkorzystniejsze jest spawanie szyn aluminiowych na styk.

Na skutek rozszerzalności cieplnej szyny zbiorcze wydłużają się przy nagrzaniu i wywierają znaczne siły na izolatory, co może spowodować złamanie izolatora lub wygięcie szyny. Zapobiegają temu kompensatory szynowe, które wbudowuje się w szyny zbiorcze urządzeń rozdzielczych o znacznej długości. Kompensatory składają się z wielu giętkich pasków o grubości 0,5 1 mm, wykonanych z tego samego materiału co szyny. Sumaryczny przekrój pasków musi się równać przekrojowi szyny. Paski są na obu końcach zespawane i połączone z szynami za pomocą śrub (rys. 15-3).

Szyny zbiorcze stanowią jedną z najmniej skomplikowanych części urządzeń rozdzielczych prosta jest również ich eksploatacja. Ogranicza się ona do uzupełniania w miarę potrzeby powłoki lakieru na szynach, a przy okazji remontów rozdzielni na oczyszczaniu szyn z kurzu i sprawdzaniu, czy nie są poluzowane ich zamocowania w izolatorach wsporczych i śruby połączeń szynowych stykowych. Temperaturę podejrzanych połączeń stykowych można sprawdzać nawet w czasie ruchu, zbliżając do badanego styku świecę, umie szczoną na drążku izolacyjnym. Skoro świeca się stopi, oznacza to, iż styk jest zbytnio nagrzany. Używa się do tego celu w lecie świec woskowych o temperaturze topliwości 65 °C, a zimą parafinowych o temperaturze topliwości 45 °C lub stearynowych, topiących się przy 50 -j- 53 °C. W razie stwierdzenia złego styku połączeń szynowych należy je rozkręcić, sprawdzić stan powierzchni stykających się, a po doprowadzeniu ich do stanu należytego skręcić z powrotem.

Zostaw komentarz

Archiwa