Przekaźniki pomocnicze – dalszy opis

Zasada budowy i działania. Rys. 6-6 przedstawia schematycznie budowę przekaźnika pomocniczego typu RES jako przykład budowy przekaźnika pośredniego magnesowego o działaniu bezzwłocznym. Przy przepływie prądu przez cewkę 1 ruchoma zwo- ra 2 przyciągnięta zostaje do rdzenia 3. Do zwory przymocowana jest dźwignia 4, z płytką izolacyjną 5, która po przyciągnięciu zwory do rdzenia odchyla styczki ruchome 6 od styczek stałych 7 i zbliża je do drugich styczek stałych 8. Powoduje to przerwanie obwodu elektrycznego między zaciskami a – b i zamknięcie obwodu zacisków b – c. Skoro zostanie przerwany dopływ prądu do cewki przekaźnika, zwora i styczki ruchome pod wpływem działania sprężynującego styczek ruchomych 6 wracają do położenia pierwotnego. Przekaźnik RES może być wykonany z jedną, dwoma, lub trzema styczkami przełączającymi. Przekaźnik typu RES wykonuje się na wszystkie stosowane napięcia stałe i zmienne, a mianowicie: prąd stały 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120 i 220 V prąd zmienny: 6, 12, 24, 42, 60, 125, 220 i’ 380 V. Czas własny przekaźnika jest bardzo krótki i wynosi ok. 30 ms. Dopuszczalny prąd włączania wynosi dla prądu stałego i zmiennego 10 A, a trwała obciążalność zestyków 5 A. Moc łączeniowa zestyków wynosi przy prądzie stałym 50 VA, a przy prądzie zmiennym 220 VA. Pobór mocy cewki na prąd stały wynosi ok. 5,5 W, a cewki na prąd zmienny ok. 6,6 VA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>