Przekaźnik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce czasowej zależnej cz. III

Po zmniejszeniu prądu przepływającego przez cewkę poniżej wartości prądu powrotnego członu indukcyjnego sprężyna 5 odciąga ramkę 4 z tarczą obrotową w położenie pierwotne. Segment 8 po rozprzęg- nięciu ze ślimakiem 7 opada pod wpływem własnego ciężaru w dół.

Cewka elektromagnesu 1 posiada szereg zaczepów do regulacji natężenia prądu rozruchowego przekaźnika. Zaczepy te można przełączać przy pomocy urządzenia wtyczkowego 15, nie powodując przy przełączaniu przerwy w obwodzie cewki. Zwłokę czasową przekaźnika reguluje się przez zmianę odległości początkowej pomiędzy dźwignią 9 i ramieniem 20 segmentu 8, przy pomocy śruby 13, a nastawienie odczytuje się na podziałce 14.

Zwora 10 razem z elektromagnesem 1 stanowi przekaźnik nad- miarowo-prądowy bezzwłoczny, umożliwiający uzyskanie charakterystyki odciętej przekaźnika. Gdy prąd przepływający przez cewkę przekroczy znacznie wartość prądu znamionowego, prawy koniec zwory 10 zostanie przyciągnięty przez rdzeń elektromagnesu 1, zanim ramię 20 segmentu 8 dotknie dźwigni 9. Czas własny członu elektromagnesowego wynosi 0,05 d- 0,1 s. Wielokrotność prądu,

DO przy której człon ten zaczyna działać, nastawia się przy pomocy śruby 16 zmieniając szczelinę powietrzną pomiędzy prawym końcem zwory 10 i rdzeniem 1. Przekaźnik można nastawić w ten sposób, że człon elektromagnesowy w ogóle nie będzie działał.

Na rys. 6-4 przedstawiono charakterystyki przekaźnika przy różnych nastawieniach zwłoki czasowej i różnych prądach rozruchowych członu elektromagnesowego. (Charakterystyki przekaźników nadmiarowo-prądowych omówione są bliżej w rozdz. 13). Przekaźniki RJz mogą być wykonane dla zakresów prądowych 2 5 A lub -r 10 A i dla czasów wyzwalania 0,5 2 s, 0,5 -h 4 s, 2 – 6 s, przy 10-krotnym prądzie znamionowym. Człon bezzwłoczny można nastawiać w granicach 4 -r oo wielkości prądu znamionowego. Pobór mocy przekaźnika wynosi ok. 10-f-15 VA. Współczynnik trzymania członu zależnego wynosi ok. 1,2, a członu bezzwłocznego ok. 2,5.

Zostaw komentarz

Archiwa