Praca równoległa prądnic synchronicznych – dalszy opis

Zastanówmy się teraz, w jaki sposób możemy uzyskać zgodność tych trzech elementów. Wysokość napięcia dołączanej prądnicy regulujemy przez zmianę jej wzbudzenia częstotliwość nastawiamy przez odpowiednią regulację prędkości obrotowej turbiny napędzającej dołączaną prądnicę. Warunek równości napięć nie musi być dotrzymany bardzo dokładnie, wystarczy, jeśli napięcie dołączanej prądnicy jest w przybliżeniu równe napięciu pracującej już prądnicy. Natomiast częstotliwość zależna od prędkości obrotowej turbiny napędzającej prądnicę musi być dokładnie równa częstotliwości pracującej już maszyny. Jeszcze trudniej jest uzyskać dokładną zgodność faz napięcia i utrzymać ją przez cały czas trwania łączenia równoległego.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, możemy włączyć prądnicę do pracy równoległej, ale na razie będzie ona biegła luzem. Ze względu na nieuniknione niezgodności’ faz napięcia i wielkości napięcia – płyną między połączonymi maszynami prądy wyrównawcze. Przyczyny ich powstania są następujące:

a. Jeśli magneśnica dołączanej prądnicy nie ma takiego samego położenia w stosunku do stojana jak w prądnicy już pracującej, to dołączana prądnica pobiera prąd czynny, który nagle przesuwa ma- gneśnicę w stosunku do stojana w położenie zgodne z położeniem magneśnicy prądnicy pracującej. Tak więc przy łączeniu równoległym maszyn posiadających niezgodne fazy napięcia obciążamy prądnice rhechanicznie, co może stać się przyczyną ich uszkodzenia.

b. Jeśli napięcie dołączonej prądnicy nie jest równe napięciu czynnej już prądnicy, powstaje bierny prąd wyrównawczy, który obciąża wprawdzie uzwojenia prądnic, ale poza tym nie jest szkodliwy. Wielkość tego prądu możemy regulować przez zmianę wzbudzenia prądnicy.

Zostaw komentarz

Archiwa