Podział elektrycznych przyrządów pomiarowych

Zależnie od rodzaju mierzonej wielkości elektrycznej rozróżniamy rodzaje przyrządów pomiarowych, z których najważniejsze są następujące:

– 1} woltomierze do pomiaru napięcia w V, kV lub mV,

– 2) amperomierze do pomiaru natężenia prądu w A, kA lub mA,

– 3) watomierze do pomiaru mocy elektrycznej w W, kW lub MW,

– 4) wołtoamperomierzę do pomiaru pozornej mocy elektrycznej w kVA lub MVA,

– 51 galwanometry do wykrywania małych napięć i niedużych prądów,

– 6) fazomierze do pomiaru przesunięcia fazowego (miernik cos

– 7) liczniki elektryczne do pomiaru czynnej energii elektrycznej w kWh lub biernej w kVArh,

– 8) omomierze do pomiaru oporności w omach,

– 9) częstościomierze do pomiaru częstotliwości prądu zmiennego w Hz.

Elektrycznych przyrządów pomiarowych używa się również do pomiaru niektórych wielkości nieelektrycznych.

Sposoby oznaczania przyrządów pomiarowych na schematach, a na tarczach po działkowych systemy oraz napięcie probiercze jak również dokładności przyrządów pomiarowych, znane są z kursu podstaw elektrotechniki (patrz J. Sawicki „Elektrotechnika“). Omówiono tam również konstrukcję przyrządów oraz sposoby mierzenia napięcia, natężenia prądu, mocy i pracy elektrycznej. Dla uzupeł- nienia wiadomości z kursu podstaw elektrotechniki omówimy tylko kilka typów przyrządów i schematów pomiarowych, a mianowicie urządzenia do pomiaru mocy i pracy prądu trójfazowego, omomierze z cewką skrzyżowaną oraz elektryczne przyrządy pomiarowe służące do pomiaru wielkości nieelektrycznych.

Zostaw komentarz

Archiwa