Paleniska

Palenisko stanowi jedną z najważniejszych części kotła. W nim spala się węgiel doprowadzany z zewnątrz. Dobre palenisko powinno spełniać następujące warunki:

– a) równomierne rozprowadzenie paliwa w komorze paleniskowej i dobre wymieszanie go z powietrzem,

– b) szybkie i pewne zapalenie paliwa,

– c) możliwie zupełne spalenie paliwa przy dużej zawartości CO» w spalinach,

– d) łatwe dostosowanie się do zmiany własności paliwa oraz do zmiany obciążenia kotła,

– e) możliwie niewielkie zużycie mocy do napędu maszyn i urządzeń pomocniczych,

– f) łatwe odprowadzenie żużla i popiołu.

Paleniska przeznaczone do spalania węgla kamiennego, które mają praktycznie największe znaczenie, dzielimy na paleniska z rusztami stałymi, z rusztami ruchomymi i na paleniska przeznaczone do spalania węgla w postaci pyłu. Poza tym istnieją specjalne paleniska dla paliw stałych małokalorycznych jak torf lub węgiel brunatny, paleniska dla paliw ciekłych (ropa naftowa) i gazowych (gaz ziemny, wielkopiecowy itp.).

W elektrowniach stosuje się obecnie najczęściej ruszty mechaniczne oraz paleniska na pył węglowy. Na rys. 3-6 przedstawiono ruszt mechaniczny. Składa się on z łańcucha bez końca 1 z żeliwnych ramek z rusztowinami, założonego na wały 2 i 3. Węgiel dostaje się na ruszt z kosza wsypowego 4, a grubość warstwy na ruszcie można regulować przy pomocy warst- wownicy 5. Wał napędowy 2 rusztu 1 wprawiony jest w ruch silnikiem elektrycznym przy pomocy przekładni zębatych i ślimakowych. W starszych konstrukcjach powietrze potrzebne do spalania doprowadzane było pod ruszt w sposób równomierny na całej jego długości. Spalanie na ruszcie przebiega jednak stopniowo i opór przejścia powietrza przez warstwę paliwa zmniejsza się od początku rusztu ku jego końcowi. Powietrze przechodzi przez ruszt w większości tam, gdzie napotyka najmniejszy opór, na skutek czego tylna część rusztu pracowała z nadmiarem, a przednia z niedoborem powietrza: Ruszt tego typu pracuje dobrze przy spalaniu suchego wę- gla sortowanego o znacznej zawartości części lotnych i przy niezbyt grubej warstwie. Postęp w budowie rusztów mechanicznych poszedł w kierunku udoskonalenia sposobu doprowadzania powietrza, odprowadzania żużla i spalania gorszych gatunków węgla.

Zostaw komentarz

Archiwa