Odłączniki na najwyższe napięcia cz. II

W Związku Radzieckim stosowane są podobne napędy odłączników, w których zamiast uchwytu ręcznego 1 występuje koło. Na skutek dogodniejszego sposobu przyłożenia siły można przy pomocy napędów tego rodzaju uruchamiać cięższe odłączniki (4000 -h 5000 A) niż za pomocą napędu dźwigniowego (do 2000 A).

Do sterowania zdalnego odłączników stosuje się napędy mechaniczne silnikowe lub powietrzne. Napędy silnikowe odłączników skonstruowane są podobnie jak napędy wyłączników. Różnica polega tu jedynie na tym, że silnik wykonuje czynność zamykania i otwierania, podczas gdy przy silnikowych napędach wyłączników otwieranie odbywało się pod działaniem sprężyn w wyłączniku. Rys. 15-33 przedstawia schemat napędu powietrznego odłącznika O, Z dźwignią napędową odłącznika sprzęgnięty jest cylinder po wietrzny 1 o działaniu dwustronnym. Powietrze sprężone kierowane jest na jedną lub drugą stronę cylindra za pośrednictwem zespołu dwóch zaworów 2. Na każdy z tych zaworów działa dźwigienka 3 i 4, która może być uruchomiona za pomocą przycisku ręcznego albo elektromagnesu służącego do zdalnego sterowania. Końce obu dźwigienek blokowane są za pomocą rygla 5 w ten sposób, że przy opuszczonym ryglu nie można uruchomić żadnej dźwigienki. Rygiel podnoszony jest za pomocą elektromagnesu 6 zasilanego z obwodu blokady poprzez zestyk pomocniczy 7 wyłącznika, W obwód elektromagnesu 6 włączony jest po jego zadziałaniu opornik 8, dzięki któremu magnes może się znajdować trwale pod prądem. Po zadziałaniu elektromagnesu 6 podnosi się rygiel 5 umożliwiając ruch dźwigni 3 i 4 oraz zwiera się zestyk pomocniczy 9, doprowadzający plus obwodu sterowania do obydwu cewek sterowania zdalnego. W tym układzie zarówno zdalne, jak i ręczne zamknięcie lub otwarcie odłącznika jest możliwe tylko przy otwartym wyłączniku W. Do zdalnego sterowania napędem powietrznym odłączników użyte mogą być przyciski o i z lub sterowniki.

Trójbiegunowe odłączniki mogą być wyposażone w przełączniki sygnałowe, służące do sygnalizacji położenia odłączników i do ich blokady z innymi łącznikami. Przełączniki sygnałowe mają zwykle trzy zestyki zwierne i trzy rozwierne. Mogą one być umieszczone bezpośrednio na wale odłącznika lub oddzielnie i połączone z wałem za pomocą dźwigni. W odłącznikach wnętrzowych przełączniki sygnałowe osłonięte są pokrywą z blachy, a w odłącznikach napo wietrznych zamknięte szczelnie i wyposażone w głowicę dla kabla sterowniczego.

Zostaw komentarz

Archiwa