Oczyszczenie oleju – dalszy opis

Olej transformatorowy powinien mieć ciężar właściwy mniejszy od 0,9 Gcm3, gdyż przy małym ciężarze właściwym tworzący się w oleju osad oddziela się łatwiej i opada na dno skrzyni transformatora, skąd można go łatwo usunąć.

Ponieważ jednym z zadań oleju jest odprowadzanie ciepła z uzwojeń, jego lepkość nie powinna być za duża, aby olej łatwiej przepływał i przez to skuteczniej chłodził uzwojenia i rdzeń.

Ważną dla oceny przydatności jest również temperatura krzepnięcia oleju zwłaszcza dla transformatorów napowietrznych, dla których nie powinna być ona wyższa od – 35 °C.

Temperatura zapłonu oleju powinna być dlatego odpowiednio wysoka, aby istniała dostateczna różnica między dopuszczalną temperaturą nagrzania oleju przy pracy i między temperaturą zapłonu, przy której możliwe jest zapalenie się produktów rozkładu oleju.

Chcąc przedłużyć czas pracy oleju nie należy dopuścić do zbyt daleko posuniętego procesu starzenia i w tym celu oczyszcza się olej przepuszczając go przez prasę filtracyjną lub przez wirówkę.

Papier filtracyjny powinien być dostatecznie odporny na odrywanie się włókienek przy przepływie oleju. Papier filtracyjny przed użyciem suszymy przez ok. 4 godziny w suszarce elektrycznej przy temperaturze ok. 105 °C. Olej przepuszczamy przez prasę filtracyjną przy temperaturze od 20 -4- 40 °C, proces oczyszczenia przebiega wtedy dość wolno i zwykle dopiero po kilkakrotnym przefiltrowaniu olej uzyskuje odpowiednią wytrzymałość elektryczną.

Zasada działania wirówek stosowanych do czyszczenia oleju po- ‘ lega na tym, że dwa zmieszane płyny o różnym ciężarze właściwym wlane do szybko wirującego bębna oddzielają się od siebie pod wpływem siły odśrodkowej. Korzystając z wirówek oddzielamy od oleju cięższą od niego wodę oraz drobne cząsteczki ciał stałych.

Zarówno prasy filtracyjne, jak też wirówki nie potrafią całkowicie osuszyć oleju, gdyż za ich pomocą można usunąć z oleju tylko wodę pozostającą w stanie wolnym. Aby usunąć wodę związaną chemicznie, stosuje się obecnie instalacje próżniowe, w których woda wydziela się z oleju już przy temperaturze ok. 60 ‘’C. Ta temperatura nie jest szkodliwa dla oleju, gdyż nie powoduje w nim zmian chemicznych.

Zostaw komentarz

Archiwa