Narzędzia izolowane

Stałe lub przenośne transformatory bezpieczeństwa stosujemy do zasilania lamp ręcznych i narzędzi elektrycznych. Napięcie wtórne tych transformatorów wynosi zwykle 24 lub 36 V. Transformatory przenośne przyłączamy do sieci 220/380 V giętkim przewodem oponowym złączonym na stałe z transformatorem i mającym na końcu wtyczkę. Po stronie obniżonego napięcia transformator ma gniazdko wtyczkowe. Transformator bezpieczeństwa powinien mieć uziemioną obudowę. Należy go umieszczać możliwie blisko zasilającego gniazdka wtyczkowego, jak najdalej od miejsca pracy.

Narzędzia izolowane są stosowane do prac pod napięciem przy urządzeniach niskiego napięcia, tj, przy napięciu nie przekraczającym 250 V względem ziemi. Uchwyty narzędzi, wykonane z materiału izolacyjnego, powinny mieć długość co najmniej 10 cm. Powierzchnia części izolacyjnej powinna być gładka. W czasie pracy nie wolno uziemiać narzędzi izolowanych.

Do zabezpieczenia pracowników przed przypadkowym dotknięciem części pozostających pod napięciem, a znajdujących się w pobliżu miejsca pracy, stosuje się plotki odgradzające (rys. 27-6) wykonane z suchego pomalowanego drewna. Normalna wysokość płotka wynosi 1,8 m. Przy pracach remontowych przenośne ogrodzenia należy ustawiać w odpowiedniej odległości od urządzeń pozostających pod napięciem, a mianowicie przy napięciu do 6 kV ustawiamy ie w odległości co najmniej 35 cm, przy napięciu 10 -P 30 kV w odległości 60 cm, przy 60-1- 110 kV w odległości 160 cm, a przy napięciu 110 – 220 kV w odległości co najmniej 300 cm. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>