Moc potrzebna do suszenia transformatora

Po osiągnięciu temperatury 100 °C włącza się pompę próżniową i obniża się ciśnienie w kadzi do 15 cm słupa rtęci. Ciśnienie w kadzi obniża się stopniowo o 5 cm co godzinę i doprowadza do wielkości dopuszczalnej ze względu na wytrzymałość mechaniczną ka- powietrzem i – wentylator, 2 – grzejnik, 3 – urządzenie do chwytania iskier, 4 – ogrzana komora, 5 – zasuwa regulacyjna, 6 – termometr, 7 – ogniwo termoelektryczne założone między uzwojeniami, „A” – szczegół wykonania ściany komory, 3 – sklejka, A – rama drewniana, 10 – warstwa izolacyjna, 11 – Wacha stalowa, 32 – warstewka powietrza temperatura tłoczonego powietrza w “C, 2 – temperatura powietrza wycho- dzącego z komory, 3 – oporność izolacji uzwojenia dzi. Temperaturę w kadzi reguluje się przez włączanie i wyłączanie uzwojeń grzejnych lub przez zdejmowanie izolacji cieplnej z górnej części skrzyni i z jej pokrywy. Dla przyspieszenia suszenia, a więc również dla oszczędzenia energii elektrycznej zalecone jest umieszczenie suszonego transformatora w ogrzewanym pomieszczeniu.

Suszenie uważa się za ukończone, gdy spełniony jest ten sam warunek co dla poprzedniego sposobu suszenia. Po zakończeniu suszenia nie podnosząc ciśnienia w kadzi obniża się temperaturę do 80 °C i wlewa się do kadzi suchy i czysty olej. Po ostygnięciu transformatora do temperatury otoczenia wyjmuje się kadłub z kadzi dla dociśnięcia obluzowanych przez suszenie uzwojeń.

Moc potrzebną do suszenia, liczbę zwojów uzwojenia grzejnego oraz natężenie prądu można orientacyjnie określić z następujących wzorów. W tablicy 9-5 (wg danych radzieckich) zamieszczono dla różnych wartości Ap współczynnik K oraz liczbę Az amperozwojów przy- 150 padających na 1 cm wysokości kadzi, na której nawija się uzwojenie. Natężenie prądu w uzwojeniu grzejnym obliczamy ze wzoru

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>