Konserwacja silników w czasie postoju cz. II

Należycie pracujące szczotki powinny mieć gładką, zwierciadlaną powierzchnię zetknięcia z komutatorem lub pierścieniami ślizgowymi oraz powinny cicho pracować. Nowe szczotki należy doszlifować do komutatora lub pierścieni. W tym celu podkłada się pod szczotki założone do obsad drobnoziarniste płótno lub papier ścierny zwrócony gładką stroną do komutatora i przeciąga go po obwodzie pierścienia lub komutatora aż do otrzymania dobrze przylegającej powierzchni szczotki. Nacisk sprężyny dociskającej szczotki może być przy tym większy od normalnego. Po dotarciu szczotek należy z komutatora lub pierścieni usunąć pył powstały ze szczotek i ścierniwo. Dla lepszego dotarcia szczotek uruchamia się następnie silnik, który biegnie luzem przez kilka godzin.

Szczotki powinny być dobrze dopasowane do obsad, a luz między szczotką a obsadą powinien wynosić ok. 0,1 mm. Wskazane jest, aby szczotki były tylko lekko przyciśnięte do pierścieni ślizgowych lub komutatorów, gdyż przy zbyt silnym przyciśnięciu komutator lub pierścienie oraz szczotki nagrzewają się silnie i szybciej się zużywają, natomiast zbyt słaby docisk powoduje iskrzenie. Twarde szczotki powinny być silniej dociśnięte niż miękkie, ale wszystkie szczotki pracujące na jednym komutatorze lub pierścieniu powinny mieć ten sam docisk. W przeciwnym razie szczotki mocniej dociśnięte są przeciążane i silnie się nagrzewają, a szczotki słabiej dociśnięte są niedociążone. Docisk szczotek powinien wynosić ok. 150 do 200 G/cm. Odległość obsad szczotkowych od powierzchni pierścieni ślizgowych lub komutatora powinna wynosić ok. 3 mm.

Bardzo dużo uwagi należy również poświęcić należytej konserwacji łożysk silników. W silnikach elektrycznych zastosowane są łożyska ślizgowe samosmarowe i ze smarowaniem knotowym oraz łożyska toczne (kulkowe i rolkowe). Zasadniczym warunkiem dobrej pracy łożysk jest utrzymywanie ich w stanie czystym i szczelnym.

Zostaw komentarz

Archiwa